Maan tiivistäminen

Aika moni meistä on ollut joskus omakotitalon rakentamiseen liittyvissä töissä tekemisissä maan tiivistämisen kanssa jossakin elämänsä vaiheessa. Rakennustontilla ja työmaalla esimerkiksi ”lätkä” (tärylevy) on saattanut tulla pienkoneena hyvinkin tutuksi. Maan tiivistämistä tehdään tietysti myös suuremmilla koneilla riippuen kivi- ja maa-aineksesta ja tietysti siitä, mitä ollaan tekemässä. Joka tapauksessa maan tiivistäminen liittyy jokaiseen omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon rakentamiseen liittyviin maanrakennustöihin.

Maan tiivistäminen on asia, mihin vaikuttaa tontin maaperä ja rakentajan omaan rakennusprojektiinsa valitsemat kivi- ja maa-ainekset. Eri maa-aineksia on tiivistettävä aina niiden ominaispiirteiden ja käyttäytymisen mukaan. Omakotitalon, huvilan, vapaa-ajan asunnon tai esimerkiksi mökin rakentamisessa tarvittavan kivi- ja maa-aineksen määrä ja laatu määräytyvät suurimmalta osin tontin maaperän mukaan. Tämän vuoksi – ennen kuin mitään aletaan rakentamaan –  täytyy tontilla tehdä maaperätutkimus. 

Suunnitteluun ammattilainen!

Kaikki alkaa tontille tehtävästä pohjatutkimuksesta, jossa selvitetään muun muassa maakerroksiin, maalajeihin ja kantavuuksiin liittyviä asioita, joita asiaan vihkiytymätön ei pysty itse tekemään tarvittavalla ammattitaidolla.

Maapohjan kantavuus ja kosteustekninen toiminta varmistetaan suunnittelijan tekemän perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuspaikan/tontin oikein valituilla täytemaakerroksilla, huolellisella salaojituksella ja routasuojauksella. Rakentamisessa tarvittavan kivi- ja maa-aineksen määrä ja laatu määräytyvät pitkälti juuri rakennustontin maaperän ominaisuuksien mukaan.

On järkevää käyttää suunnitteluun ammattilaista, joka tuntee paikalliset tonttiolosuhteet. Suunnittelijalta on hyvä pyytää arvio kustannuksista jo ennen tontin hankintaa, mikäli haluaa välttyä suurilta yllätyksiltä perustamiskustannuksissa.

Maan tiivistäminen: kuvituskuvassa on kuvitettu omakotitalon rakennuspaikan perustaminen.
Havainnekuva omakotitalotontista: omakotitalon rakennuspaikan perustaminen. Lisää löydät rakentajan maarakennusoppaasta.

Maan tiivistäminen: kivi- ja maa-ainekset

Tavallisimmassa pientalon perustamistapauksessa pintamaa poistetaan rakennuksen vaatimalta alalta ja perustukset valetaan salaojasepelin varaan. Jos perusmaa on huonosti kantavaa, toteutetaan massanvaihto kantavuuden varmistamiseksi. Vaikeissa tapauksissa talo perustetaan paaluille. Kivi- ja maa-ainesten osuus kaikista rakennuskustannuksista on yleensä suhteellisen pieni.

Kuinka valita oikeat kivi- ja maa-ainekset? Lue aluksi eri kivi- ja maa-aineslajikkeista tarkemmin. Pyydä sen jälkeen lisätietoja ammattitaitoiselta henkilökunnaltamme. Kuljetuspolarilaiset auttavat mielellään kaikissa kivi- ja maa-ainestoimituksiimme ja maarakentamisen palveluihimme liittyvissä kysymyksissä.

Maarakentaminen – 11 hyödyllistä käsitettä

1. Rakennekerroksia
Näitä ovat pohjamaa, suodatinkerros, jakava kerros, kantava kerros, tasauskerros ja kulutuskerros.

2. Suodatinkerros
Sen tarkoituksena on estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittumista. Suodatinkerroksena voidaan käyttää esimerkiksi hiekkaa tai terästeollisuuden sivutuotteena syntyvää masuunikuonaa. Joskus suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla tai käytetään molempia.

3. Jakava kerros
Jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Jakavassa kerroksessa käytetään yleensä kalliosta tai sorasta murskattua kiviainesta, joiden raekoko on käyttökohteesta riippuen 0–56 mm tai 0–90 mm. Joskus jakava kerros tehdään myös louheesta.

4. Kantava kerros
Tarkoitus on lisätä ja varmistaa rakennettavan alueen kantavuus. Kantavassa kerroksessa käytetään kallio- ja soramursketta raekooltaan 0–32 mm tai 0–56 mm.

5. Tasauskerros
Tämän idea on tasata kantava kerros päällystettä varten. Tasauskerros voi toimia myös väliaikaisesti tai pysyvästi tien kulutuskerroksena.

6. Kulutuskerros
On tien ylin kerros. Siinä käytetään useimmin pintamateriaalina sora- tai kalliomursketta tai asfalttia.

7. Kapillaarisuus
Merkitsee ominaisuutta, joka tarkoittaa veden nousukykyä materiaalissa. Kapillaarisuus vaihtelee paljonkin eri kiviainesten välillä.

8. Kapillaarikatkokerros
Tämä tarkoittaa pohjarakentamisessa sepeli- tai singelikerrosta, joka katkaisee maan kosteuden nousun rakenteisiin.

9. Kuivakuorikerros
Kuivakuorikerroksessa on kyse pohjaveden yläpuolella olevan pehmeän, savisen maalajin kantavasta pintakerroksesta.

10. Maan häiriintyminen
Maarakentamisen käsite kuvaa maan kantavuuden voimakasta heikkenemistä savimailla, jos kuivakuorikerros rikotaan tai siinä liikennöidään raskaalla kalustolla. Häiriintymisen seurauksena pehmeä maa-aines saattaa pursuta ylöspäin. Häiriintynyt savimaa vaatii usein erikoiskäsittelyä, kuten massanvaihdon kantavampiin materiaaleihin tai paksun suodatin- ja kantavan kerroksen häiriintyneen maan päälle.

11. Maaperätutkimus
Tärkeää tehdä omalle tontille, jolle aikoo rakentaa. Maaperätutkimuksella selvitetään maaperän kantavuus ja muut ominaisuudet. Tutkimuksen avulla voidaan optimoida rakenteen mitoitus sekä perustus- ja maarakennustöiden kustannukset. 

Maan tiivistäminen: Kuljetuspolar on maarakentamisen asiantuntija. Ota yhteyttä ammattilaisiimme, niin toteutetaan yhdessä kunnon pohja elämäsi tärkeimmälle sijoitukselle!

Lue rakentajan maarakennusopas

Maan tiivistäminen: kuvitus, jossa havainnollisesti esitetty, mitä kivi- ja maa-aineksia käytetään omakotitalon pihan ja tien rakentamiseen.
Omakotitalotontin pihan ja tien rakentaminen on merkittävä osa rakentamista. Kattava havainnekuva tästä aiheesta.

Omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon rakentaminen on suuri hanke, jossa ratkaistavaksi tulee erilaisia asioita ja kysymyksiä, usein juuri maarakentamiseen liittyen.

Olemmekin tehneet kaikkia rakentajia palvelevan maarakennusoppaan, jonka ajatuksena on pyrkiä vastaamaan yleisimpiin rakentamisen yhteydessä mielessä pyöriviin aiheisiin. Mikäli mieltä askarruttava asia ei löydy rakentajan maarakennusoppaasta, ota meihin yhteyttä.

Rakentajan maarakennusopas on sinulle veloitukseton, voit ladata sen täältä. Toimitamme latauslinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et saa latauslinkkiä antamaasi sähköpostiosoitteeseen kohtuullisessa ajassa, tarkista aluksi roskapostikansio. Jos et ole saanut latauslinkkiä olenkaan, ole yhteydessä kuljetuspolarilaisiin.

Maan tiivistäminen on vain yksi aiheista

Näillä verkkosivuillamme on myös muita aiheita, joissa käsitellään kattavasti eri aiheita. Tähän alapuolelle olemme koonneet erilaisia aihealueita, jotka saattavat kiinnostaa etenkin rakentajia. Voit tutustua vaikka seuraaviin:

Kuljetuspolar: valitse lähes 60 vuoden kokemus 

Palvelemme mielellämme kaikkia rakentajia omakotitalon, vapaa-ajan asunnon tai vaikka mökkiprojektin maarakentamiseen liittyvissä yksittäisissä töissä tai kokonaisurakoinnissa. Me huolehdimme siitä, että toimeksiantosi sujuu kokonaispalveluna sovitusti ja ajallaan. Meiltä voit tilata myös pienurakoita ja yksittäisiä palveluita, jotka tukevat onnistumistasi omassa rakentamisessasi. Ja totta kai sinä valitset, missä laajuudessa olemme kumppaninasi.

Olemme asiantunteva ja luotettava maarakentamisen ja kivi- ja maa-ainesmyynnin ammattilainen. Lisäksi rakentajat saavat meiltä myös monipuoliset nosturi- ja vaihtolavapalvelut. Hoidamme vaativatkin toimeksiannot huolellisesti ja asiakasta kuunnellen.

Meiltä järjestyvät maarakentamisen kaikki palvelut pohjarakentamisesta maa-ainesmyyntiin. Vahvan, oikein suunnitellun ja rakennetun perustuksen päälle on turvallista rakentaa elämäsi suurin sijoitus.

Monipuolisia palveluitamme: muista lisäksi maan tiivistäminen

Maan tiivistäminen: mistä ja miten? Ole hyvä ja ota yhteyttä Kuljetuspolarin ammattilaisiin.

Toimialallaan vuodesta 1964

Kuljetuspolar toimittaa esimerkiksi vanhan Oulun läänin alueella vuosittain yli 2 000 000 tonnia hiekkaa, soraa, murskeita, multaa, seulottuja kiviaineksia ja muita erikoislajikkeita. Yli 60 ottoaluetta ja nykyaikainen kalusto sekä ammattitaitoinen ja palveleva henkilökunta sekä yhteistyökumppanit mahdollistavat kustannustehokkaat toimitukset asiakkaan tarpeisiin vastaten. 

Yrityksellämme on Rakentamisen Laatu RALA ry:n auditoima laatujärjestelmä. RALA on puolueeton ja läpinäkyvä organisaatio, ja se on myöntänyt yhtiöllemme sekä RALA-sertifikaatin että RALA-pätevyystodistuksen. Kuljetuspolarin laadun varmistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen osallistuvat koko henkilöstö ja kuljetusyrittäjät.

Kuljetuspolar toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan minimoiden toiminnasta syntyvät ympäristövaikutukset. Kierrätämme rakentamisen ja urakoinnin aikana syntyvät jätteet asianmukaisesti. Hiilijalanjäljen pienentäminen on jokaisen vastuullisen yrityksen asia.

Päätoimipisteemme sijaitsee Oulun Limingantullissa (Kempeleentie 7 B) ja aluetoimipisteitä yhtiöllämme on yhteensä viisi. Yritys on toiminut vuodesta 1964 lähtien.

Ota yhteyttä

Kuljetuspolariin voit tutustua myös Vimeo-kanavalla

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä