Routasuojaus

Talvet ovat viime vuosina olleet yhdistelmä kosteutta ja kylmyyttä. Ilmasto-olosuhteet vaikuttavatkin erityisen merkittävästi rakentamiseen täällä Pohjois-Suomessa, missä tavataan vielä koviakin pakkasia ja maa routii kunnolla. Routasuojaus on yksi rakentamisen tärkeimpiä asioita, kun halutaan toteuttaa kestävää ja turvallista rakentamista. 

Routasuojauksen idea on lyhykäisyydessään se, että maa rakennuksen alla ja ympärillä pysyisi jäätymättömänä. On syytä huomioida sekin, että erilaiset maa-ainekset routivat eri tavoin. Mikäli tontin maaperä on sellainen, että sen vuoksi tarvitaan maamassan vaihtoa, se kannattaa tehdä. Useinkaan yksityisellä (ei ammattilainen) rakentajalla ei ole tarvittavaa tietämystä maa-ainesten käyttäytymisestä, joten routasuojaukseen liittyvissä yksityiskohdissa on hyvä luottaa vain ja ainoastaan ammattilaiseen. 

Routimista ehkäistään tai sitä minimoidaan varsinaisten routaeristysmateriaalien lisäksi rakentamalla routimattomalle tai vähän routivalle maalle. Routasuojaukseen liittyviä kivi- ja maa-aineksia ovat esimerkiksi hiekka, sora ja kalliomurske.

Routasuojaus, siihen käytetään esimerkiksi kalliomursketta. Lähikuvassa mursketta.
Routasuojaus: siihen liittyviä kivi- ja maa-aineksia ovat muun muassa hiekka, sora ja kalliomurske.

Oikeaoppinen routasuojaus, kysy asiantuntijalta

Routaliikkeessä on kysymys siitä, että kun maaperässä oleva vesi laajenee jäätyessään, liikkuvat sen myötä maaperässä luonnostaan olevat kiinteät ainekset. Tämä liike voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja esimerkiksi rakennuksille ja pihateille. Vaurioita on kallista korjata jälkikäteen, joten routimisen minimointi ja ennaltaehkäisy kuuluu vastuullisen rakentajan prioriteetteihin – käytännössä siis jokaisen suomalaisen rakentajan!

Routasuojauksessa, kuten muussakin rakentamisessa, oleellista on huolellisuus ja ammattitaito, joten työt on hyvä jättää ammattilaisen tehtäväksi. Oikeaoppisesti suunnitellun ja rakennetun perustuksen päälle – jossa on huomioitu routasuojaus – on turvallista rakentaa elämän suurin sijoitus tai vähän pienimuotoisempikin.

Käytä siis suunnitteluun asiantuntijaa, joka tuntee paikalliset tonttiolosuhteet. Suunnittelijalta voi pyytää myös arvion kustannuksista jo ennen kuin hankkii tontin – mikäli haluaa välttyä suurilta yllätyksiltä perustamiskustannuksissa. Maapohjan kantavuus ja kosteustekninen toiminta varmistetaan suunnittelijan tekemän perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuspaikan oikein valituilla täytemaakerroksilla, huolellisella salaojituksella ja routasuojauksella. Rakentamisessa tarvittavan kivi- ja maa-aineksen määrä sekä laatu määräytyvät pitkälti nimenomaan tontin maaperän mukaan.

Ota yhteyttä

Routasuojaus: hyödyllisiä käsitteitä maarakentamiseen

Tässä alla voit kerrata hyödyllistä asiaa routasuojaukseen ja maarakentamiseen liittyen. Ota haltuun maarakentamisen termistö tai lue ihan vaan kertaukseksi.

Rakennekerroksia
Näitä ovat pohjamaa, suodatinkerros, jakava kerros, kantava kerros, tasauskerros ja kulutuskerros.

Suodatinkerros
Sen tarkoituksena on estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittumista. Suodatinkerroksena voidaan käyttää esimerkiksi hiekkaa tai terästeollisuuden sivutuotteena syntyvää masuunikuonaa. Joskus suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla tai käytetään molempia.

Jakava kerros
Jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Jakavassa kerroksessa käytetään yleensä kalliosta tai sorasta murskattua kiviainesta, joiden raekoko on käyttökohteesta riippuen 0–56 mm tai 0–90 mm. Joskus jakava kerros tehdään myös louheesta.

Kantava kerros
Tarkoitus on lisätä ja varmistaa rakennettavan alueen kantavuus. Kantavassa kerroksessa käytetään kallio- ja soramursketta raekooltaan 0–32 mm tai 0–56 mm.

Tasauskerros
Tämän idea on tasata kantava kerros päällystettä varten. Tasauskerros voi toimia myös väliaikaisesti tai pysyvästi tien kulutuskerroksena.

Kulutuskerros
On tien ylin kerros. Siinä käytetään useimmin pintamateriaalina sora- tai kalliomursketta tai asfalttia.

Kapillaarisuus
Merkitsee ominaisuutta, joka tarkoittaa veden nousukykyä materiaalissa. Kapillaarisuus vaihtelee paljonkin eri kiviainesten välillä.

Kapillaarikatkokerros
Tämä tarkoittaa pohjarakentamisessa sepeli- tai singelikerrosta, joka katkaisee maan kosteuden nousun rakenteisiin.

Kuivakuorikerros
Kuivakuorikerroksessa on kyse pohjaveden yläpuolella olevan pehmeän, savisen maalajin kantavasta pintakerroksesta.

Maan häiriintyminen
Kyse on maarakentamisen käsitteestä, joka kuvaa maan kantavuuden voimakasta heikkenemistä savimailla, jos kuivakuorikerros rikotaan tai siinä liikennöidään raskaalla kalustolla. Häiriintymisen seurauksena pehmeä maa-aines saattaa pursuta ylöspäin. Häiriintynyt savimaa vaatii usein erikoiskäsittelyä, kuten massanvaihdon kantavampiin materiaaleihin tai paksun suodatin- ja kantavan kerroksen häiriintyneen maan päälle.

Maaperätutkimus
Tärkeää tehdä omalle tontille, jolle aikoo rakentaa. Maaperätutkimuksella selvitetään maaperän kantavuus ja muut ominaisuudet. Tutkimuksen avulla voidaan optimoida rakenteen mitoitus sekä perustus- ja maarakennustöiden kustannukset.

Kivi- ja maa-aineksia

Routasuojaus: mitä olet rakentamassa? Kysy meiltä palveluistamme

Ota yhteyttä

Routasuojaus: käytössäsi rakentajan maarakennusopas

Jos et vielä tiedä, käytössäsi on veloitukseton rakentajan maarakennusoppaamme. Lataa se käyttöösi näiltä verkkosivuillamme. Olemme toteuttaneet käyttöösi hyödyllisen rakentajan maarakennusoppaan, jossa käydään läpi olennaisia asioita havainnollisten kuvien avulla. Routasuojaus ja muuta tärkeää: tutustu Kuljetuspolarin rakentajan maarakennusoppaaseen.

Täytä oheinen lomake huolellisesti ja lataa opas veloituksetta. Toimitamme oppaan latauslinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hyödynnä myös ammattilaistemme asiantuntemusta routasuojaukseen liittyvissä kysymyksissä. Mikäli, et löydä pohtimaasi asiaa rakentajan maarakennusoppaastamme, ota meihin yhteyttä.

Routasuojaus ja paljon muuta

 • Kivi- ja maa-ainekset
 • Logistiikan hallinta
 • Pohjanvahvistus
 • Massanvaihtotyöt
 • Erilaiset pengerrykset
 • Viherrakentaminen
 • Tukimuurit
 • Maapadot
 • Pohjaveden suojausrakenteet
 • Patoseinät / tukiseinät
 • Vedenalaiset rakenteet
 • Pilaantuneen maan puhdistustyöt

Kuljetuspolar – asiaa hinnoittelumallistamme

Kuljetuspolarilla kivi- ja maa-ainekset hinnoitellaan tonnihinnalla, eli kokonaishinta materiaalitoimitukselle muodostuu kauttamme tilatuissa kivi- ja maa-ainestoimituksissa siten tilatusta määrästä sekä rahtimaksusta. Toimitamme kivi- ja maa-aineksia luotettavasti Ouluun ympäryskuntineen, Oulun eteläisten jokilaaksojen ja Kainuun alueille. Kuljetuspolarin toimitukset ovat joustavia, sillä nopeimmillaan ne ovat perillä jopa saman päivän aikana tilauksesta.

Millaiseen käyttötarkoitukseen tarvitset kivi- tai maa-ainesta? Me opastamme sinua valinnassa. Ammattilaisemme ovat sitä varten, että autamme sinua osaltamme rakennusprojektisi onnistumisessa, arvioimme esimerkiksi yhdessä kanssasi sopivia kivi- ja maa-ainesmääriä omalle tontillesi. Ota yhteytä ammattilaisiimme kaikissa maarakentamiseen liittyvissä asioissa, palvelemme sinua mielellämme. Yhteyden saat helposti sähköpostitse tai soittamalla meille.

Maa-ainekset kaikille pihoille järjestyvät meidän kauttamme – talon perustuksista kukkapenkkien ehostukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Toimitamme ainekset kivi- ja maa-ainekset kaikkeen viher- ja maarakentamiseen – saat meiltä tarvitsemasi hiekat, sorat, mullat, murskeet ja täytemaat.

Ota yhteyttä ammattilaisiimme

Routasuojaus, lue lisäksi nämä aiheet

Vimeo-kanavallamme voit tutustua case-esimerkkeihin

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä