Maasuodattamo: maapuhdistamo on vaihtoehto viemärille haja-asutusalueella

Maasuodattamo on yhdenlainen maapuhdistamo. Siinä kotitalouksien tuottamat jätevedet voidaan puhdistaa, mikäli maapuhdistamo ei aiheuta ympäristölle häiriöitä. Maapuhdistamoja on kahdenlaisia: maahanimeyttämöjä ja maasuodattamoja, tässä yhteydessä perehdytään tarkemmin nimenomaan maasuodattamoon.

Maasuodattamo: kaivinkoneen keltapintainen kylki, jossa yritystunnus ja iskulause. Kuljetuspolar – maarakentamisen kaikki palvelut.
Maasuodattamo on ammattilaisen toteuttama maapuhdistamo, missä kotitalouksien tuottamat jätevedet voidaan tietyin edellytyksin puhdistaa.

Suunnittelun alkuvaiheessa täytyy tehdä maaperätutkimus – siitä selviää, onko maapuhdistamoa kyseessä olevalla tontilla edes mahdollista toteuttaa. Maapuhdistamon oikea sijoitus tontille on tärkeää, talousvesikaivoja ei saa olla pohjaveden virtaussuunnan alapuolella.

Oikein hoidettuna pitkäikäinen

Tavanomainen puhdistamo on pinta-alaltaan noin 30 m². Oikein hoidettuna maapuhdistamo toimii yleensä 20–30 vuotta käytetyistä maa-aineksista sekä saostussäiliön tyhjennysvälistä riippuen.

Maasuodattamossa jätevedet esikäsitellään aina ensin saostussäiliössä ennen niiden johtamista jakokaivoon. Saostussäiliössä on T-haarat, jotta vettä raskaammat kiintoaineet sekä vettä kevyemmät rasvat jäävät säiliöön. Tällä toimenpiteellä estetään imeytysputkien ja suodatusputkien sekä niiden kenttien tukkeutuminen. Imeytysputkien päästä nostetaan maan pinnalle tuuletusputket, joiden tarkoituksena on varmistaa kentän tuuletus ja puhdistustyötä tekevien mikrobien hapensaanti. Saostussäiliö suositellaan tyhjennettäväksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Maasuodattamo: toimintaperiaate

Maasuodattamon toimintaperiaate on seuraava: jätevesi johdetaan saostuskaivolta imeytysputkiston kautta maaperään mikrobien puhdistettavaksi. Puhdistunut vesi kerätään kokoomaputkien kautta kokoomakaivoon ja johdetaan sieltä edelleen esimerkiksi avo-ojaan.

Maasuodattamossa ei käytetä hyväksi tontin omaa maaperää, vaan maa-ainekset vaihdetaan suunnitelman mukaiseksi. Kaivannon syvyys on noin 2,5 metriä, leveys noin 2,2 metriä ja pituus noin 17 metriä. Suodatuskenttä koostuu kokooma-, suodatus- ja jakokerroksesta.

Kokoomakerros
On kaivannon alin kerros, jossa kokoomaputket sijoitetaan raekooltaan 8–16 mm:n sepeliin. Kerroksen vahvuus on vähintään 30 cm. Perusmaan päälle asennetaan vedenpitävä suojakalvo, jotta suodattunut vesi ei pääse imeytymään edelleen pohjaveteen. Imeytetty = puhdistettu vesi johdetaan kokoomaputkilla kokoomakaivoon ja sieltä taas edelleen esimerkiksi avo-ojaan tai muuhun sopivaan purkupaikkaan maastossa.

Suodatuskerros
Kokoomakerroksen päälle tulee noin 85 cm:n vahvuinen suodatuskerros (seulottua) hiekkaa, raekooltaan 0–8 mm.

Jakokerros
Jakokerrokseen laitetaan sepeliä raekooltaan 16–32 mm vähintään 40 cm:n kerros ja siihen asennetaan imeytysputket. Kerroksen päälle laitetaan suodatinkangas ja mahdollinen routaeristys. Täytemaa muotoillaan kumpareeksi sadevesien poisjohtamiseksi ja sen pintaan voidaan istuttaa nurmikko.

Maasuodattamo: soveltuvia kivi- ja maa-aineksia

Muista monipuolinen Rakentajan maarakennusoppaamme, lataa se veloituksetta käyttöösi.

Lataa rakentajan maarakennusopas

Rakenna maasuodattamo, Kuljetuspolarilta kivi- ja maa-ainekset

Meiltä Kuljetuspolarilta saat kaikki tarvitsemasi kivi- ja maa-ainekset eri käyttötarkoituksiin – toimitamme ainekset monipuoliseen maarakentamiseen yksityis- ja ammattikohteisiin. Meidän kauttamme tilaat niin hiekat, sorat, mullat, murskeet kuin täytemaat.

Maasuodattamo: musta Kuljetuspolarin kuorma-auto, jonka lavalle kaivinkone on lastaamassa maa-ainesta.
Maasuodattamo: siinä ei käytetä hyväksi tontin omaa maaperää, vaan maa-ainekset vaihdetaan suunnitelman mukaiseksi.

Tilauksen tehtyäsi olemme yhteydessä sinuun ja sovimme materiaalin toimituksesta tarkemmin henkilökohtaisesti kanssasi. Tämän jälkeen tilaus toimitetaan irtokuormana haluamaasi osoitteeseen. Toimituksemme on joustava, nopeimmillaan se on perillä halutussa kohteessa jopa saman päivän kuluessa tilauksestasi.

Kivi- ja maa-ainekset hinnoitellaan pääasiassa tonnihinnalla. Kokonaishinta materiaalitoimitukselle muodostuu siten aina tilatusta määrästä sekä rahtimaksusta. Toimitamme kivi- ja maa-aineksia Ouluun ympäryskuntineen, Oulun eteläisten jokilaaksojen ja Kainuun alueille.

Kerro meille, mihin tarkoitukseen tarvitset kivi/maa-ainesta, niin me opastamme sen valinnassa. Ota yhteyttä ammattilaisiimme kaikissa maarakentamiseen liittyvissä kysymyksissäsi, palvelemme sinua mielellämme.

Ota yhteyttä

Kuljetuspolarin videoihin voit tutustua myös Vimeo-videopalvelussa

Tiedustele nosturi- ja vaihtolavapalveluista suoraan tarkemmin ammattilaiseltamme

Ota yhteyttä