Sadevesijärjestelmä – laadukas kokonaisuus tuo turvallisuutta

Sadevesijärjestelmä on varsin suuri kokonaisuus. Konkreettisesti se näkyy esimerkiksi juuri valmistuneen omakotitalon katolla kouruina ja ränneinä – mutta se on vain murto-osa tästä laajasta teemasta. Sadevesijärjestelmästä valtaosa on näkymättömissä rakennuskohteen alla ja itse rakennustontilla. 

Tämän tärkeän kokonaisuuden toimiminen takaa sen, että esimerkiksi sade- ja sulamisvedet (hulevedet) ohjautuvat suunnitellusti pois rakenteista sekä tontilta eikä sinne kerry yleensäkään erityisen suuria lätäköitä tai valtavia lammikoita. Oikein valitut kivi- ja maa-ainekset sekä maarakentamisen hallitseva urakoitsija varmistavat sen, että rakennuksen käyttö sujuu ilman ongelmia ja monen rakentajan unelman – eli sen omakotitalon – elinkaari on mahdollisimman pitkä ja huoleton.

Sadevesijärjestelmä ja sen toimivuus edellyttää, että tontille on valittu laadukkaat ja sille sopivat kivi- ja maa-ainekset. Lisäksi tarvitaan muun muassa ammattitaidolla toteutetut putkitukset, viemärit ja salaojat.

Jos olet rakentamassa tai jo suunnittelemassa omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon rakentamisen aloittamista lähitulevaisuudessa, esimerkiksi kuluvan vuoden aikana, kannattaa vilkaista muutama muukin aihe samalla kertaa. Vaikka tässä käsittelemme nyt aihetta sadevesijärjestelmä, voit tutustua myös verkkosivuiltamme löytyvään asiaan tukimuureista ja tukiseinistä. Näilläkin maarakentamiseen liittyvillä työvaiheilla on mahdollista vaikuttaa siihen, kuinka vesi tontillasi käyttäytyy sadevesijärjestelmän lisäksi.

Perustuksista lähtien ammattilaisen kanssa!

Ennen kuin mitään rakennetaan, kaikki aloitetaan tontille tehtävästä pohjatutkimuksesta. Siinä selvitetään muun muassa maakerroksiin, maalajeihin ja kantavuuksiin liittyviä olennaisia asioita, joita asiaan vihkiytymätön ei pysty itse tekemään tarvittavalla ammattitaidolla. 

Esimerkiksi maapohjan kantavuus ja kosteustekninen toiminta varmistetaan suunnittelijan tekemän perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuspaikalle/tontille oikein valituilla ja sinne sopivilla täytemaakerroksilla, huolellisella salaojituksella ja routasuojauksella. Rakentamisessa tarvittavan kivi- ja maa-aineksen määrä ja laatu määräytyvät pitkälti juuri rakennustontin maaperän ominaisuuksien mukaan.

On siis enemmän kuin järkevää käyttää suunnitteluun ammattilaista, joka tuntee nimenomaan paikalliset tonttiolosuhteet. Suunnittelijalta on itse asiassa hyvä pyytää arvio kustannuksista jo ennen varsinaista tontin hankintaa, mikäli haluaa välttyä suurilta yllätyksiltä perustamiskustannuksissa. 

Yleisperiaatteena voi sanoa, että mitä haastavampi tontti, sen enemmän maatöihin ja perustuksiin liittyviä vaativia töitä. Luonnollisesti myös jokaisen yksittäisen rakentajan omat mieltymykset ja toiveet vaikkapa maisemointiin ja muihin tontin ilmeasioihin vaikuttavat kokonaisuuteen.

Sadevesijärjestelmä on pitkälti piilossa tontilla

Sadevesijärjetelmä on laaja kokonaisuus. Kuvitetussa kuvassa on omakotitalon rakennuspaikan perustaminen. Kaksi kerroksinen oliivinvihreä omakotitalo.
Sadevesijärjestelmä on kokonaisuus, josta osa on helposti nähtävissä, mutta osa sijaitsee piilossa maan alla. Havainnekuva omakotitalotontista – omakotitalon rakennuspaikan perustaminen. Lisää rakentajalle hyödyllistä asiaa löydät tietysti rakentajan maarakennusoppaasta. 

Olemme niin omakotitalon, vapaa-ajan kuin mökin rakentajille paljon kaikkea muutakin kuin ainoastaan kivi- ja maa-ainesmyyjä sekä niiden toimittaja. Rakentajana ja remontoijana saat nimittäin meiltä kattavasti tarvitsemasi kodinrakentamisen maanrakennustyöt. Toteutamme ne sovitusti joko kokonaisurakalla tai yksikköhinnoin. Rakentajana pystyt luonnollisesti itse määrittelemään laajuuden, millä tavalla olemme mukana projektissasi.

Kuljetuspolarilaiset palvelevat mieluusti kaikkia rakentajia omakotitalon, vapaa-ajan asunnon tai vaikka sen mökkiprojektin maarakentamiseen liittyvissä yksittäisissä töissä tai kokonaisurakoinnissa. Saat meiltä maarakentamisen kaikki palvelut pohjarakentamisesta kivi- ja maa-ainesmyyntiin. 

Tiedätkö jo mottomme? Se kuuluu näin: ”Vahvan, oikein suunnitellun ja rakennetun perustuksen päälle on turvallista rakentaa elämäsi suurin sijoitus.” Kannattaa tutustua tarkemmin palveluihimme myös täällä.

Tarjoamme rakentajan kanssa erikseen sovittaessa valmiiksi asennettuna putkitukset, viemärit, sadevesijärjestelmät, tiivistykset, salaojat, konetyöt ja sisätäytöt – sokkelivalmiin pohjan unelmiesi talolle, vapaa-ajan asunnolle tai mökille! Voit myös tilata meiltä pelkästään konetyöt ja materiaalit tai kevyimmillään ainoastaan laadukkaat materiaalit – esimerkiksi maa-ainekset.

Sadevesijärjestelmä: tutustu maarakentamisen käsitteisiin

A. Rakennekerroksia
Näitä ovat pohjamaa, suodatinkerros, jakava kerros, kantava kerros, tasauskerros ja kulutuskerros.

B. Suodatinkerros
Sen tarkoituksena on estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittumista. Suodatinkerroksena voidaan käyttää esimerkiksi hiekkaa tai terästeollisuuden sivutuotteena syntyvää masuunikuonaa. Joskus suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla tai käytetään molempia.

C. Jakava kerros
Jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Jakavassa kerroksessa käytetään yleensä kalliosta tai sorasta murskattua kiviainesta, joiden raekoko on käyttökohteesta riippuen 0–56 mm tai 0–90 mm. Joskus jakava kerros tehdään myös louheesta.

D. Kantava kerros
Tarkoitus on lisätä ja varmistaa rakennettavan alueen kantavuus. Kantavassa kerroksessa käytetään kallio- ja soramursketta raekooltaan 0–32 mm tai 0–56 mm.

E. Tasauskerros
Tämän idea on tasata kantava kerros päällystettä varten. Tasauskerros voi toimia myös väliaikaisesti tai pysyvästi tien kulutuskerroksena.

F. Kulutuskerros
On tien ylin kerros. Siinä käytetään useimmin pintamateriaalina sora- tai kalliomursketta tai asfalttia.

G. Kapillaarisuus
Merkitsee ominaisuutta, joka tarkoittaa veden nousukykyä materiaalissa. Kapillaarisuus vaihtelee paljonkin eri kiviainesten välillä.

H. Kapillaarikatkokerros
Tämä tarkoittaa pohjarakentamisessa sepeli- tai singelikerrosta, joka katkaisee maan kosteuden nousun rakenteisiin.

I. Kuivakuorikerros
Kuivakuorikerroksessa on kyse pohjaveden yläpuolella olevan pehmeän, savisen maalajin kantavasta pintakerroksesta.

J. Maan häiriintyminen
Maarakentamisen käsite kuvaa maan kantavuuden voimakasta heikkenemistä savimailla, jos kuivakuorikerros rikotaan tai siinä liikennöidään raskaalla kalustolla. Häiriintymisen seurauksena pehmeä maa-aines saattaa pursuta ylöspäin. Häiriintynyt savimaa vaatii usein erikoiskäsittelyä, kuten massanvaihdon kantavampiin materiaaleihin tai paksun suodatin- ja kantavan kerroksen häiriintyneen maan päälle.

K. Maaperätutkimus
Tärkeää tehdä omalle tontille, jolle aikoo rakentaa. Maaperätutkimuksella selvitetään maaperän kantavuus ja muut ominaisuudet. Tutkimuksen avulla voidaan optimoida rakenteen mitoitus sekä perustus- ja maarakennustöiden kustannukset. 

Sadevesijärjestelmä täytyy rakentaa huolellisesti. Lähikuvassa oranssi kaivinkone ja taustalla sininen kuorma-auto.
Sadevesijärjestelmä: Kuljetuspolar on monipuolinen maarakentamisen asiantuntija. Ota yhteyttä ammattilaisiimme, niin toteutetaan yhdessä kunnon pohja elämäsi tärkeimmälle sijoitukselle!

Miksi et valitsisi lähes 60 vuoden kokemusta

Olemme urakoineet ja ahkeroineet vuosien varrella kattavasti eri puolilla toimialuettamme. Kuljetuspolarilaiset ovat olleet toteuttamassa sekä suurempia että pienempiä kohteita, hankkeita ja projekteja joko pääurakoitsijana tai aliurakoitsijana. 

Onhan yrityksellämme historiaakin jo melkein 60 vuotta, joten urakoituja kohteita kertyy pitkä lista – puhumattakaan lukemattomista omakotitalon tai vapaa-ajan rakentamiseen liittyvistä yksityisistä kohteista eri puolilla Suomea. 

Koska vierailet parasta aikaa verkkosivuillamme, kannattaa vilkaista samalla kerralla myös referenssejämme. Löydät ne täältä. Voit kysyä tarkemmin asiantuntevalta tiimiltämme osaamisestamme ja siitä, kuinka voisimme auttaa sinua.

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä