Hyvin perustettu tiealue: pihatiet palvelevat talon valmistumisen jälkeenkin

Rakentamisen aikana teiden (esimerkiksi pihatiet) täytyy kestää raskaan kuljetuskaluston ja erilaisten työkoneiden aiheuttama paino. Rakennusprojektin aikana liikenne tiealueilla saattaa olla hyvinkin vilkasta, kun kivi- ja maa-aineksia kuljetetaan ripeällä tahdilla rakentamisen ammattilaisten käyttöön.

Pihatiet ja tiealueiden rakentaminen näkyy kuvassa, jossa rakennetaan kevyen liikenteen väylää. Oikeassa reunassa näkyy yksityinen pihatie.
Tiealueiden rakentaminen (myös pihatiet) ovat Kuljetuspolarin maarakentamisen palveluita.

Kivi- ja maa-ainekset kuljetetaan rakennustontille kuorma-autoilla: perustusten teon yhteydessä tontille ajetaan usein betonia, elementit ja muut rakennustarvikkeet tulevat nosturiautoilla ja niin edelleen. Kaikista tärkeintä on tietysti se, että hyvin tehty pihatie kestää rakentamisen aikaisen liikenteen ja palvelee sen käyttäjiä rakentamisen jälkeen – eli kestää muun muassa jätehuollon kuljetukset.

Pihateiden rakentamiseen soveltuvia kivi- ja maa-aineksia

Muista monipuolinen Rakentajan maarakennusoppaamme, lataa se veloituksetta käyttöösi.

Lataa rakentajan maarakennusopas

Suunnittelun jälkeen kaivinkonetöihin: pihatiet

Suunnitteluvaiheessa huomioidaan aina rakennettavan kohteen maaperä sekä tienrungon kuivatus. Tien rakennekerrokset voidaan kuivata avo-ojalla tai salaojalla. Mikäli pohjaveden pinta on tarpeeksi alhaalla ja maaperä on vettäläpäisevää, ojitusta ei aina tarvita.

Pihatien rakentaminen startataan kaivinkonetöillä, jossa tienpohjasta poistetaan pintamaat aina kantavaan pohjamaahan saakka. Tien routimisen vähentämiseksi rakennekerroksista tehdään vahvoja, kaivusyvyys on yleensä noin 60–100 cm maanpinnasta lukien.

Etenkin savimailla kaivaessa pitää ehdottomasti ottaa huomioon kuivakuorikerros. Sitä ei saa rikkoa maan häiriintymisen vuoksi. Tien uudet rakennekerrokset ovat yleensä noin 80–120 cm:n paksuisia ja tien pinta tehdään usein hieman ympäröivää maan pintaa ylemmäksi pihatien kuivatuksen parantamiseksi.

Pihatiet: tiivistämisestä ja eristämisestä

Suodatinkerroksessa käytetään pääsääntöisesti hiekkaa paksuudeltaan 20–70 cm tai kerros voidaan joissain tapauksissa korvata kokonaan suodatinkankaalla. Jakavaan kerrokseen käytetään mursketta raekooltaan 0–90 mm tai 0–56 mm. Kerroksen vahvuus on noin 0–30 cm. Kiviaineksen pitää olla hyvin tiivistyvää ja sitoutuvaa. Vaadittavan tiiviyden saavuttamiseksi kerros tiivistetään koneellisesti. Ohut jakava kerros voidaan tiivistää yhdessä kantavan kerroksen kanssa.

Jos tiivistys tehdään noin 200–300 kg:n painoisella tärylevyllä, tiivistämiskerroksen paksuus ei saisi ylittää 30 cm:ä hyvän tiivistymisen saavuttamiseksi. Tiivistettävä kerros kastellaan ennen lätkäämistä. Jos taas tiivistys tehdään täryjyrällä, kerrospaksuus voi olla jyrän painosta riippuen jopa 50–60 cm.

Kosteilla ja routivilla pohjamailla voidaan käyttää tierakenteissa myös routaeristeitä. Eristeen paksuus on yleensä 5–10 cm maaperästä riippuen. Routaeristeessä on huomioitava levyn riittävä kantavuus, jotta levy ei painu kasaan raskaan liikenteen alla.

Kantavaan kerrokseen tulee yleensä raekooltaan 0–56 tai 0–32 mm:n mursketta. Kerroksen paksuus on 20–40 cm. Kulutuskerroksena voidaan käyttää sora- tai kalliomursketta (0–16 mm) kerrosvahvuudeltaan 5–10 cm tai asfalttia 4–5 cm.

Kuljetuspolarilta kivi- ja maa-ainekset, pihatiet kuntoon

Kuljetuspolar toimittaa kaikki tarvitsemasi kivi- ja maa-ainekset eri käyttötarkoituksiin – talon perustuksista kukkapenkin ehostukseen ja kaikkeen siltä väliltä. Meiltä saat materiaalit monipuolisesti erilaisiin viher- ja maarakennuskohteisiin yksityis- ja ammattirakentamiseen. Meiltä tilaat tiealueille niin hiekat, sorat, mullat, murskeet kuin täytemaat.

Kun olet tehnyt tilauksen, olemme yhteydessä sinuun ja sovimme materiaalin toimituksesta tarkemmin henkilökohtaisesti kanssasi. Sen jälkeen tilaus toimitetaan irtokuormana haluamaasi osoitteeseen. Kuljetuspolarin palvelut tunnetaan joustavuudesta, sillä nopeimmillaan tilauksesi on perillä halutussa kohteessa jopa saman päivän kuluessa tilauksestasi.

Kivi- ja maa-ainekset hinnoitellaan pääasiassa tonnihinnalla. Kokonaishinta materiaalitoimitukselle muodostuu siten aina tilatusta määrästä sekä rahtimaksusta. Toimitamme maa- ja kiviaineksia Oulun, Nivalan, Ylivieskan, Kalajoen ja Kainuun alueille.

Kerro meille, mihin tarkoitukseen tarvitset kivi/maa-ainesta, niin me opastamme sen valinnassa. Varmistamme, että aines on laadukasta ja käyttötarkoitukseesi sopivaa ja toimitamme sen suoraan haluamaasi kohteeseen ripeillä toimitusajoilla.

Ota yhteyttä ammattilaisiimme kaikissa maarakentamiseen liittyvissä kysymyksissäsi, palvelemme sinua ammattitaidolla.

Kuljetuspolar Vimeo-videopalvelussa

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä