Piharakentamisella luodaan viihtyisä kodin piiri

Piharakentamisella tarkoitetaan usein valmiin maapohjan päällä toteutettavaa rakentamista, jolla vaikutetaan pihan käyttöön ja viihtyisyyteen. Se voi kuitenkin projektin laajuudesta riippuen käsittää monenlaisia töitä. Kaiken kattavassa piharakentamisessa urakka alkaa suunnittelusta siirtyen maarakennukseen ja ojitukseen. Pohjatöiden jälkeen piha alueen pintamaat muokataan haluttuun muotoon ja kokonaisuus viimeistellään viherrakentamisella.

Piharakentaminen voidaan toteuttaa osissa, mutta parhaan hyödyn saa, kun se tehdään kerralla. Kuljetuspolar on maarakentamisen ammattilainen. Kysy vinkit alkuunpääsyyn ja piharakentamisen vaiheisiin ammattilaisiltamme.

Piharakentaminen: kesäinen ilmakuva lintuperspektiivistä. Pelto- ja metsämaisemassa tontteja ja taloja. Kuvan keskellä maisemaa halkova maantie.
Piharakentaminen kerralla kuntoon ammattilaisen avulla.

Piharakentaminen alkaa suunnittelusta

Yksinkertaisenkin pihan rakentaminen kannattaa suunnitella huolellisesti, sillä pelkästään pihan pohjatöissä ja toimivuuden varmistamisessa piilee paljon huomioitavaa. Suunnitelmalla määritetään pihan toiminnot ja eri alueet, kuten kasvulliset ja rakennetut alueet, sekä huomioidaan erilaiset ulkoiset tekijät, kuten luonnon ja ympäristön vaikutukset. Tärkein näistä on pintavesien oikeaoppinen johtaminen.

Piharakentamisen suunnittelulla vältetään virhearviointeja ja säästetään kustannuksissa. Suunnitelman laadinnalla ja seurannalla voidaan lisäksi varmistua siitä, että pihapiiristä on tulossa suunnitellun kaltainen ja omia mieltymyksiä vastaava.

Maarakentaminen luo piharakentamisen pohjan

Pihatöissä on aina järkevää toteuttaa huolelliset pohjatyöt, jotta esimerkiksi kasvimaa kukoistaa ja mieleiseksi toteutetut kivetykset pysyvät paikoillaan. Mitä kattavammasta piharakentamisen projektista on kysymys, sitä tärkeämmiksi huolelliset pohjatyöt muodostuvat.

Piha-alueen oikeaoppisesti toteutettu maapohja koostuu yllättävän monesta eri kerroksesta, joihin kuhunkin liittyy omat huomioitavat seikkansa.

Lue lisää maarakentamisesta ja ota sen termit haltuun tästä.

Etualalla maarakentamisen ammattilainen työskentelemässä omakotitalotontilla.
Piharakentamisessa on aina järkevää toteuttaa huolelliset pohjatyöt.

Salaojitus turvaa pihan toimintaa

Salaojituksen päätarkoitus on suojata rakennusten perustuksia kosteuspaineelta. Se on kuitenkin olennaista huomioida myös pihan toimivuuden ja terveyden kannalta. Talven suojasäillä ja keväällä on järkevää seurata mahdollista veden kertymistä. Toimivalla pihalla vesi ohjautuu nopeasti muualle, joten kertyminen viittaa usein ojituksen tarpeeseen. Sen voi toteuttaa niin sala- kuin avo-ojituksella. Kun maapohjan kosteus on hallinnassa, mahdollistaa se myös terveemmän nurmikon ja auttaa ehkäisemään sammaloitumista.

Salaojaurakka kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, sillä salaojien asennus vaatii osaamista ja tarkkuutta. Ammattitaidolla toteutettu salaojitus myös takaa sen toimivuuden kymmenien vuosien ajan. Piha-alueella, jolla ei ole tarkoitus toteuttaa maan muokkausta, vaan säilyttää esimerkiksi hyväkuntoista nurmikkoa, kannattaa ojitus pyrkiä toteuttamaan pienillä koneilla, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän vaurioita.

Salaojaurakan viimeistelee ja ojituksen toimivuuden varmistavat laadukkaat ja tarkoitukseen soveltuvat maa-ainekset.

Lue lisää salaojituksesta sekä Kuljetuspolarin tarjoamista maa-aineksista ja maa-aineskuljetuksista.

Puiden ja kantojen poisto piharakentamisessa

Piharakentamista voidaan toteuttaa myös vanhalla tontilla, jolloin tarkoitus ei välttämättä ole raivata sitä puustoa myöten maapohjalle. Silloinkin kannattaa kuitenkin huomioida mahdollisten huonokuntoisten tai liian suuriksi kasvaneiden puiden aiheuttama haitta ja vaara. Maan- ja piharakennustyöt voivat vaurioittaa puiden juurakoita tai heikentää niiden pitävyyttä, jolloin

Puiden kaadossa turvallisuus on ensiarvoista, joten etenkin rakennusten, sähkölinjojen tai teiden läheisyydessä sijaitsevien puiden kaadossa on järkevintä turvautua ammattilaiseen.

Puunkaadon yhteydessä jäljelle jääneet kannot voidaan poistaa kaivamalla. Mahdollisen täyttömaan toimitus voidaan kätevästi yhdistää mahdollisen muun maa-ainestoimituksen yhteyteen. Nopea ja tehokas tapa poistaa kannot on myös jyrsintä. Siinä syntyvän hakkeen voi lisäksi käyttää hyödyksi vaikkapa katemateriaalina suoraan omalla pihalla. Työn voi tehdä myös itse, ja kantojyrsimiä löytyy esimerkiksi joistakin konevuokraamoista.

Piharakentaminen viimeistellään viherrakentamisella

Pihan viherrakentaminen mieleiseksi on helpointa, kun tontin maanmuodot luodaan omien toiveiden pohjalta. Aina tähän ei ole mahdollisuutta tai tarvetta. Kun piha- ja viherrakentamista toteutetaan valmiille maapohjalle, tulee suunnittelussa kuitenkin ottaa huomioon tontin maaperä sekä se, millaisessa maastossa tontti sijaitsee. Nämä seikat vaikuttavat esimerkiksi perustamisen sekä veden johtamisen vaatimuksiin ja sitä kautta kustannuksiin.

Viherrakentamisen onnistumiseksi tulee pohjatyöt suunnitella ja toteuttaa huolella sekä maa-ainesten soveltuvuudesta varmistua etukäteen. Kysy ainesten valintaan neuvoa meiltä.

Lue lisää viherrakentamisesta.

Piharakentaminen – kiveys kruunaa sen

Tyylikäs kiveys on kirsikka piharakentamisen ja viihtyisän pihapiirin kakussa. Vanhat kivet ovat usein uudistettavissa kustannustehokkaasti ja verrattain vähällä vaivalla. Painepesurin avulla vanhat kivet heräävät uuteen eloon, ja poistamalla ne vain tilapäisesti maapohjan uusimista tai tasoittamista varten pihapiirissä säilyy tuttuus ja autenttisuus. Voipa vanhaa kivetystä käyttää myös koristelussa tai kukkapenkin reunustamisessa muualla pihapiirissä.

Huolellinen pohjatyö ja laadukkaat, tarpeeseen soveltuvat ainekset ovat kestävän kiveyksen perusta. Vuodenaikojen mukana lähes äärimmäisyyksiin vaihtelevissa Suomen sääolosuhteissa kiveystyön onnistunut toteutus voi olla järkevintä jättää ammattilaiselle.

Kysy neuvoa pohjatöihin, aineksiin tai mihin tahansa maa- ja piharakentamiseen liittyvään ammattilaisiltamme.

Kaivinkone ja kuorma-auto työmaalla. Kaivinkone lastaa kuorma-autoa tontilla tehtävään maansiirtoon liittyen.
Kuljetuspolar on monipuolinen maarakentamisen ammattilainen lähes 60 vuoden kokemuksella.

Hyödynnä myös kattavaa Rakentajan maarakennusopastamme – lataa se veloituksetta käyttöösi täältä!

• Tästä pääset Vimeo-kanavallemme

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä