Mökin perustukset

Aivan kuten omakotitalo, myös mökki tarvitsee lujat perustukset. Sokkeli rakennetaan mökeissä tavallisesti teräsbetonista tai pilariharkoista. Sen tehtävänä on siirtää yläpuolisten seinien välittämä kuorma edelleen perustuksille. Tämän vuoksi on tärkeää, että perustukset on suunniteltu ja toteutettu asiaankuuluvalla tavalla. Seuraavassa käydään läpi, mitä tässä kannattaa ottaa huomioon.

Mökin perustukset. Kuvassa sininen kuorma-auto kuljettamassa maa-ainesta maanottopaikalta.
Kuljetuspolarilta saat kattavat maarakentamisen palvelut.

Mökin perustukset terveelle pohjalle maaperätutkimuksella

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta mökin perustusten suunnittelun pohjaksi vaaditaan maaperätutkimus. Rakennuspohjan laatu kannattaa toki selvittää muutenkin mahdollisimman aikaisessa vaiheessajopa ennen tontin hankintaa. Maaperän koostumus vaihtelee, joten pintamaan alla voi olla hyvinkin eri tavoin käyttäytyviä maalajikerrostumia, jotka edellyttävät tiettyä perustusratkaisua. 
 
Tutkimuksessa rakennuspaikan maaperän laatu selvitetään kairausnäytteiden avulla vähintään tulevan rakennuksen nurkkapaikoista, mutta tarvittaessa useammastakin pisteestä. Maaperätutkimuksessa otetaan selko ainakin maalajeista, maakerrosten paksuuksista sekä pohjaveden pinnan korkeudesta. 
 
Jos tontti sijaitsee kaava-alueella, maaperäselvitykset on tyypillisesti jo teetetty kunnan toimesta. Mökin perustamistapalausunnolla maaperätutkija esittää, minkä tyyppinen perustus tontille kannattaa toteuttaa. Tutkimuksen ja rakennekuvien avulla maanrakennusurakoitsija puolestaan kykenee tekemään arvion poistettavasta maamassasta ja kustannuksista. 

Mökin perustussuunnitelma näyttää tietä jatkoon

Maaperätutkimuksen ja perustamistapalausunnon jälkeen tehdään perustussuunnitelma. Se määrittelee yksityiskohtaisesti mökin perustusten toteuttamiseen liittyvät seikat, ja sen laatii yleensä rakennussuunnittelija. Perustussuunnitelmassa huomioidaan myös mökin malli, joten rakennuksen piirustukset on tyypillisesti toimitettava rakennussuunnittelijalle tässä vaiheessa. 
 
Mökin perustusten suunnittelussa tulee lujuusvaatimusten ohella huomioida niin lämmön kuin kosteuden eristys. Kosteuden hallintaan liittyen tulee perustusta suunniteltaessa huolehtia myös siitä, että rakennusta ympäröivä maa-aines on muotoiltavissa viettämään kaikilta osin rakennuksesta poispäin, jolloin vältetään valumavesien päätyminen perustuksiin.

Mökin perustusvaihtoehdot

Sokkeliperustus 

Perusmuurianturaperustus, eli kansankielelläsokkeliperustus on mökeissä yleisimmin käytetty ratkaisu, joka soveltuu vähintään kohtuullisesti kantaville maapohjille. Tässä perustusratkaisussa toteutetaan ensin antura, jonka tehtävä on toimia sokkelin alustana ja jakaa sen kuorma maahan. Antura voidaan toteuttaa joko teräsbetonista valamalla tai anturaharkoilla. Tavallisen lautamuotin sijaan anturan muottina voi käyttää myös sokkelimuurausta varten varattuja harkkoja. Anturavalun kuivuttua harkot on helppo valjastaa lopulliseen käyttötarkoitukseensa. Varsinainen sokkeli muurataan harkoista tai valetaan betonista anturan päälle. 

Pilariperustus

Jatkuvalle anturalle vaihtoehdontarjoava pilariperustus on helppo ja edullinen perustusratkaisu erityisesti kevyille mökeille ja kantavien maapohjien alueille. Vaikka varsinaisen mökin perustukset olisikin toteutettu muulla tavoin, pilareita voidaan käyttää myös esimerkiksi terassin, katoksen tai muun kevyen rakenneosan perustamisessa. Pilarit voidaan toteuttaa joko betonista valamalla tai pilariharkoista. Pilareita voi valaa myös vaikkapa betonisia viemäriputkia tai ilmastointi- ja rumpuputkia käyttäen. Harkoilla muurattaessa betonin tarve on vähäisempi, eikä muottitöitä juurikaan tarvita.

Reunavahvistettu laatta

Tämä mökin perustusratkaisu on järkevä vaihtoehto erityisesti silloin, kun maan kantavuus on heikko. Yhtenäiseksi valettu jäykkä laatta jakaa rakennuksen kuorman koko sen kattamalle alalle, jolloin painuminen voidaan välttää. Reunavahvistetun laatan hyviä puolia on myös se, että laatta muotitetaan, raudoitetaan ja valetaan yhdellä kertaa. Sokkelin rakentaminen aloitetaan valun kuivuttua samaan tapaan kuin anturaperustuksessa.

Mökin perustusten suojaaminen

Kosteussuojaus

Sen lisäksi, että mökkiä ympäröivä maasto muovataan edellä kuvatulla tavalla, perustusten kohtaamaa kosteuspainetta kannattaa lievittää estämällä kapillaari-ilmiön aiheuttama kosteuden nousu. Tämä toteutetaan käyttämällä karkeaa (8-16 mm) ja puhdasta soraa mökin alla, salaojitusta rakennuksen ympärillä sekä esimerkiksi bitumikaistaleita perustusten ja puurungon liittymäkohdissa.  
 
Salaojien toimivuuden varmistamiseksi ne tulee asentaa aina anturan tai reunavahvisteisen laatan alapinnan tasoa alemmaksi. Perustusten sisäpuolinen alue tulee muotoilla siten, että perustusten alle mahdollisesti päässyt kosteus johtuu helposti salaojaan. Olennainen osa mökin perustusten kosteussuojausta on myös toimiva sadevesijärjestelmä.

Routasuojaus

Routivan maapohjan alueella täytyy mökin perustuksiin toteuttaa joko riittävä routaeristys tai syväperustus, joka ulottuu routarajan alapuolelle. Suomessa tämä vaatii peräti 22,5 metrin syvyyteen ulottuvan perusmuurin, minkä vuoksi kellarittomissa mökeissä perustuksen alle toteutettava sorapatja sekä eristyslevyistä rakennettu routaeristys onkin yleisempi ratkaisu.

Radonsuojaus

Radon on huomioitava mökin perustamisessa erityisesti silloin, kun mökki on vakituisessa asumiskäytössä, se sijaitsee radonpitoisella alueella, sen perustus on maanvarainen tai se on varustettu kellarilla. Eniten radonkaasua vapautuu mökkihuoneistoon talvisaikaan. Yksinkertaisin tapa torjua sitä on rakentaa tuulettuva alapohja. Maanvaraisissa alapohjissa radonia voi torjua esimerkiksi alapohjan tiivistyksellä. 

Mökin perustusten hinta 

Mökin, ja näin ollen myös sen perustusten rakentamiskustannuksiin vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Perustusten hintalappu määräytyy luonnollisesti ainakin perustamistavan sekä sokkelin korkeuden ja metrimäärän mukaan. Perustamiskustannuksiin vaikuttaa myös se, missä laajuudessa mökin yhteyteen rakennetaan esimerkiksi terassi-, katos- tai muita perustettavia rakenteita. Huomionarvoista on, että kustannuksiin eniten vaikuttavat päätökset tehdään tyypillisesti mökin suunnitteluvaiheessa, joten kustannusten hallitsemiseksi huolelliseen suunnitteluvaiheeseen panostaminen on järkevää. 

Anna ammattilaisen auttaa

Kuljetuspolar toteuttaa sovitusti niin kokonaisurakoita kuin yksikköhintaisia palveluita. Rakentajana määrittelet itse sen laajuuden, jolla olemme mukana projektissasi. Meiltä saat maarakentamisen kaikki palvelut pohjarakentamisesta aina maa-ainesmyyntiin. Tilauksesta toteutamme tontillesi valmiiksi asennetut putkitukset, viemärit, sadevesijärjestelmät, tiivistykset, salaojat, konetyöt ja sisätäytöt. Toisin sanottuna sokkelivalmiin pohjan unelmiesi mökille! Voit myös tilata meiltä erikseen pelkät konetyöt tai materiaalit.

Tutustu tästä esimerkkeihin toimittamistamme kivi- ja maa-aineksista: 

Nämäkin aiheet saattavat kiinnostaa

Verkkosivuiltamme löydät runsaasti asiaa maarakennus/infra-alan palveluistamme. Tässä koonti joistakin aihealueista, jotka saattavat kiinnostaa mökin perustuksiin liittyen. Kannattaa tutustua tarkemmin myös Tietopankki-sivuumme. 

Muista myös veloitukseton ja monipuolinen rakentajan maarakennusoppaamme 

Lataa rakentajan maarakennusopas 

Ota meihin halutessasi suoraan yhteyttä

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä