Sora, sen raekoot ja käyttökohteet

Sora: yleisin raekoko soralle on 2–20 mm, mutta joissakin luokituksissa jopa 60 mm kokoinen rae. Mikäli maa/kiviaines on tätä hienompaa, se luokitellaan hiekaksi. Isompi kiviaines puolestaan määritetään kiviksi.

Erilaisella raekoolla voidaan vaikuttaa muun muassa kosteuden liikkumiseen sorakerroksesta ylöspäin.

Sora, tätä kivi- ja maa-ainesta kuvattuna maanottopaikalta.
Sora on hiekan kanssa yksi suosituimmista kivi- ja maa-aineksista maarakentamiseen. 

Sora: pääasialliset käyttökohteet

Sora on hiekan kanssa yksi suosituimmista kivi- ja maa-aineksista maarakentamiseen. Sitä käytetään erityisesti teiden pintamateriaalina, ja Suomessa jopa kolmannes teistä on sorateitä.

Soran käyttökohteet ovat kuitenkin tierakentamista monipuolisemmat. Tierakentamisen lisäksi sitä käytetään muun muassa piharakentamisessa ja muuna maarakennusmateriaalina. Hyvän vedenläpäisykykynsä johdosta sora toimii myös erinomaisena rakennuspohjana. Vedetön kiviaines takaa nimittäin sen, että kulutusta aiheuttavaa routaa ei synny.

Kasvualustana soraa ei kannata käyttää, koska hyvän vedenläpäisykykynsä myötä suurin osa tärkeistä ravintoaineista on huuhtoutunut pois.

Soralaatuja on kuitenkin erilaisia ja on hyvä muistaa, että erityyppiset kohteet voivat vaatia myös erilaisen soran tai murskeen. Esimerkiksi seulottua soraa ei tule käyttää tierakentamisessa, vaan sen pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset routaeristeet, suojatäytöt, alkutäytöt ja vierustäytöt.

Mikäli maaperä on oikeanlainen, soralla voidaan korvata myös pitkospuut. Pitkospuihin verrattuna se on varsin edullinen vaihtoehto.

Sora, sen ominaisuuksista

Kyseessä on kivennäismaalaji, joka koostuu hiekasta ja kivistä. Sorasta murskataan koneellisesti erikokoisia soramurskeita ja seloutaan tai välpätään singeliä sekä koristekiviä.

Suomen suurimmat soraesiintymät ovat syntyneet jääkauden aikana. Kivi- ja maa-aines syntyy kallion rapautumisen seuraksena, kun joet ja aallot kasaavat vesieroosion irroittaman maa-aineksen sorakentiksi. Jäätiköityneillä alueilla, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tavataan yleisimmin harjusoraa, eli someroa.

Soran hinta

Kuljetuspolarilla sora hinnoitellaan tonnihinnalla. Kokonaishinta koostuu aina tilatusta määrästä sekä rahtimaksusta.

Maa- ja kiviaineksia tilatessa tulee huomioida, että kuorman kippaamista varten löytyy riittävä tila. Kannattaa myös varmistaa se, että painavalla kalustolla on esteetön pääsy kuorman purkupaikalle.

Yleistä kivi- ja maa-ainestoimituksista

Mikäli tarvitset apua maa-aineksen valinnassa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntevaan maa-ainestiimiimme. Meidän tehtävämme on auttaa rakentajia kaikkiin maarakentamiseen liittyvien asioiden hoitamisessa.

Kuljetuspolar toimittaa myös seuraavia maa-aineksia:

Sora, hiekka ja muut kivi- ja maa-ainekset arki- ja ammattikäyttöön Kuljetuspolarilta. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen ja palvelevaan henkilökuntaamme.

Kuljetuspolariin voit tutustua myös Vimeo-kanavalla

Kysy maa-aineksista Kuljetuspolarin ammattilaiselta

Ota yhteyttä