Sora

Sora, hiekka ja muut maa-ainekset arki- ja ammattikäyttöön Kuljetuspolarilta

Sora, sen raekoot ja käyttökohteet

Raekoot:

Tyypillisin raekoko soralle on 2-20mm, mutta joissain luokituksissa jopa 60mm kokoinen rae. Mikäli kiviaines on tätä hienompaa, se luokitellaan hiekaksi. Isompi kiviaines puolestaan määritetään kiviksi.

Erilaisella raekoolla voidaan vaikuttaa mm.  kosteuden liikkumiseen sorakerroksesta ylöspäin.

Pääasialliset käyttökohteet:

Sora on hiekan kanssa yksi suosituimmista aineksista maarakentamiseen. Sitä käytetään erityisesti teiden pintamateriaalina ja Suomessa jopa kolmannes teistä on sorateitä.

Soran käyttökohteet ovat kuitenkin tierakentamista monipuolisemmat. Tierakentamisen lisäksi sitä käytetään mm. piharakentamisessa ja muuna maarakennusmateriaalina. Hyvän vedenläpäisykykynsä johdosta sora toimii myös erinomaisena rakennuspohjana. Vedetön kiviaines takaa nimittäin sen, että kulutusta aiheuttavaa routaa ei synny.

Kasvualustana soraa ei kannata käyttää, koska hyvän vedenläpäisykykynsä myötä suurin osa tärkeistä ravintoaineista on huuhtoutunut pois.

Soralaatuja on kuitenkin erilaisia ja on hyvä muistaa, että erityyppiset kohteet voivat vaatia myös erilaisen soran tai murskeen. Esimerkiksi seulottua soraa ei tule käyttää tierakentamisessa, vaan sen pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset routaeristeet, suojatäytöt, alkutäytöt ja vierustäytöt.

Mikäli maaperä on oikeanlainen, soralla voidaan korvata myös pitkospuut. Pitkospuihin verrattuna se on varsin edullinen vaihtoehto.

sora

Soran ominaisuudet

Sora on kivennäismaalaji, joka koostuu hiekasta ja kivistä. Sorasta murskataan koneellisesti erikokoisia soramurskeita ja seloutaan tai välpätään singeliä sekä koristekiviä.

Suomen suurimmat soraesiintymät ovat syntyneet jääkauden aikana. Se syntyy kallion rapautumisen seuraksena, kun joet ja aallot kasaavat vesieroosion irroittaman maa-aineksen sorakentiksi. Jäätiköityneillä alueilla, kuten Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tavataan yleisimmin harjusoraa, eli someroa.

Soran hinta

Kuljetuspolarilla sora hinnoitellaan tonnihinnalla. Kokonaishinta koostuu aina tilatusta määrästä sekä rahtimaksusta.

Maa- ja kiviaineksia tilatessa tulee huomioida, että kuorman kippaamista varten löytyy riittävä tila. Kannattaa myös varmistaa se, että painavalla kalustolla on esteetön pääsy purkupaikalle.

Yleistä

Mikäli tarvitsette apua maa-aineksen valinnassa, älkää epäröikö ottaa yhteyttä. Meidän tehtävämme on auttaa teitä kaikkiin maarakentamiseen liittyvien asioiden hoitamisessa.

Kuljetuspolar toimittaa myös seuraavia maa-aineksia: