Louhe

Louhe on kalliosta räjäyttämällä irrotettua kiviainesta. Louheesta murskataan koneellisesti erikokoisia kalliomurskeita. Louheen väri ja lujuus vaihtelevat ottopaikkakohtaisesti.

Louhetta käytetään muun muassa teiden ja rakennusten pohjatöihin, aallonmurtajiin sekä erilaisiin luiskiin estämään maan vyörymistä ja rapautumista. Louhetta voidaan käyttää koristekivinä erilaisissa kohteissa pihoilla ja aidoissa.


Lataa rakentajan maarakennusopas  Maa-ainesmyynti

louhe