Viemärit rakennustontillesi

Viemärit valmiiksi asennettuna näkyvillä kuvitetussa havainnekuvassa. Oliivinvihreä puinen kaksikerroksinen omakotitalo.
Viemärit ovat osa toimivaa asumista. Pelkistetty esimerkkikuva tyypillisestä omakotitalotontista.

Viemärit ja putkitukset vaativat ammattilaisen asialle, sillä niihin liittyvä maarakentaminen on toteutettava ehdottoman huolellisesti, sillä kotitalouden arjessa syntyy muun muassa erilaisia jätevesiä. Lisäksi vaikkapa hulevedet = sade- ja sulamisvedet on johdettava tontilta pois, jotta asuminen on turvallista ja rakenteisiin ei tule vaurioita. Tällöin rakennuksen elinkaari säilyy tarkoituksenmukaisena pitkälle tulevaisuuteen.

Omakotitalon rakennuspaikan perustamiseen kuuluva maarakentamisen voi tarkoittaa esimerkiksi kaivantojen (tontilla oleva väliaikainen kuoppa) tekemistä – näitä tehdään, jotta on mahdollista rakentaa/asentaa omakotitalon alapuolelle tulevat rakenteet: muun muassa sadevesiputket, rännikaivot, salaojaputket, perusvesikaivot pallopadotusventtiileillä, jätevesiviemärit, jätevesien tarkastusputket ja perusvesien kokoojakaivot. 

On myös hyvä huomioida, että esimerkiksi sadevesijärjestelmä on kokonaisuus, josta osa on näkyvillä (katolla esimerkiksi rännit ja vesikourut) ja suurin osa piilossa olevaa. Tontille siis tehdään paljon ammattitaitoa vaativia maarakentamisen töitä, jotka eivät näy millään tavalla kohteen valmistumisen jälkeen. Mutta kun ne on toteutettu pieteetillä, asuminen on huoletonta – eikä ylimääräisiä ongelmia pitäisi ilmetä.

Sadevesijärjestelmään voit tutustua tarkemmin aihetta erikseen käsittelevällä sivulla. 

Olemme omakotitalon, vapaa-ajan asunnon kuin mökin rakentajille monipuolinen yhteistyökumppani – paljon muutakin kuin ainoastaan kivi- ja maa-ainesmyyjä sekä niiden toimittaja. 

Jätät perustukset ja viemärit asennusvalmiina ammattilaiselle

Kaikki aloitetaan tontille tehtävästä pohjatutkimuksesta (ennen kuin mitään vielä rakennetaan). Siinä selvitetään muun muassa maakerroksiin, maalajeihin ja kantavuuksiin liittyviä olennaisia asioita, joita asiaan vihkiytymätön ei pysty itse tekemään vaadittavalla ammattitaidolla.

Juuri maapohjan kantavuus ja kosteustekninen toiminta varmistetaan suunnittelijan tekemän perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuspaikalle/tontille oikein valituilla ja sinne sopivilla täytemaakerroksilla, huolellisella salaojituksella ja routasuojauksella. Rakentamisessa tarvittavan kivi- ja maa-aineksen määrä ja laatu määräytyvät pitkälti juuri rakennustontin maaperän ominaisuuksien mukaan. Toki rakentajan omatkin toiveet vaikuttavat asiaan.

Onkin järkevää käyttää suunnitteluun ammattilaista, joka tuntee nimenomaan paikalliset tonttiolosuhteet. Itse asiassa suunnittelijalta on suotavaa pyytää arvio kustannuksista jo ennen varsinaista tontin hankkimista – mikäli haluaa välttyä suurilta yllätyksiltä perustamiskustannuksissa. 

Yleisperiaatteena voi sanoa, että mitä haastavampi tontti, sitä enemmän maatöihin ja perustuksiin liittyviä vaativia töitä. Luonnollisesti myös jokaisen yksittäisen rakentajan omat mieltymykset ja toiveet vaikkapa maisemointiin ja muihin tontin ilmeasioihin vaikuttavat kokonaisuuteen.

Viemärit ja niiden toimiminen vaikuttavat asumismukavuuteen. Kuvituskuva suurennuslasia kädessään pitävästä ammattilaisesta. Suurennuslasi etualalla lähellä maa- ja kivainesta.
Kuljetuspolarilaiset ovat urakoineet ja ahkeroineet vuosien varrella laajasti eri puolilla toimialuettamme. Ammattilaisemme ovat olleet mukana toteuttamassa sekä suurempia että pienempiä kohteita, hankkeita ja projekteja joko pääurakoitsijana tai aliurakoitsijana.

Päätä palvelumme laajuus: viemärit, putkitukset ja salaojat

Tarjoamme sovittaessa valmiiksi asennettuna putkitukset, viemärit, sadevesijärjestelmät, tiivistykset, salaojat, konetyöt ja sisätäytöt – sokkelivalmiin pohjan unelmiesi talolle, vapaa-ajan asunnolle tai mökille! Voit myös tilata meiltä pelkästään konetyöt ja materiaalit tai kevyimmillään ainoastaan laadukkaat materiaalit – esimerkiksi kivi- ja maa-ainekset.

Huolehdimme myös halutessasi nosturiautot esimerkiksi kattoristikoiden nostoon ja vaihtolavat rakennusjätettä varten. Rakennusprojektisi loppuvaiheessa ammattitaitoiset koneenkuljettajamme viimeistelevät pihasi istutuksia vaille valmiiksi.

Toteutamme ne sovitusti joko kokonaisurakalla tai yksikköhinnoin. Rakentajana pystyt luonnollisesti itse määrittelemään laajuuden, millä tavalla olemme mukana projektissasi. Meiltä saat palvelua omakotitalon, vapaa-ajan asunnon tai vaikka sen pienemmän mökkiprojektin maarakentamiseen liittyvissä yksittäisissä töissä tai kokonaisurakoinnissa. Saat meiltä maarakentamisen kaikki palvelut pohjarakentamisesta kivi- ja maa-ainesmyyntiin. 

Kuljetuspolarilaisten motto kuuluu seuraavasti: ”Vahvan, oikein suunnitellun ja rakennetun perustuksen päälle on turvallista rakentaa elämäsi suurin sijoitus.” Tutustu tarkemmin palveluihimme, joita tarjoamme.

Maarakentamisen 11 käsitettä

1. Rakennekerroksia
Näitä ovat pohjamaa, suodatinkerros, jakava kerros, kantava kerros, tasauskerros ja kulutuskerros.

2. Suodatinkerros
Sen tarkoituksena on estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittumista. Suodatinkerroksena voidaan käyttää esimerkiksi hiekkaa tai terästeollisuuden sivutuotteena syntyvää masuunikuonaa. Joskus suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla tai käytetään molempia.

3. Jakava kerros
Jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Jakavassa kerroksessa käytetään yleensä kalliosta tai sorasta murskattua kiviainesta, joiden raekoko on käyttökohteesta riippuen 0–56 mm tai 0–90 mm. Joskus jakava kerros tehdään myös louheesta.

4. Kantava kerros
Tarkoitus on lisätä ja varmistaa rakennettavan alueen kantavuus. Kantavassa kerroksessa käytetään kallio- ja soramursketta raekooltaan 0–32 mm tai 0–56 mm.

5. Tasauskerros
Tämän idea on tasata kantava kerros päällystettä varten. Tasauskerros voi toimia myös väliaikaisesti tai pysyvästi tien kulutuskerroksena.

6. Kulutuskerros
On tien ylin kerros. Siinä käytetään useimmin pintamateriaalina sora- tai kalliomursketta tai asfalttia.

7. Kapillaarisuus
Merkitsee ominaisuutta, joka tarkoittaa veden nousukykyä materiaalissa. Kapillaarisuus vaihtelee paljonkin eri kiviainesten välillä.

8. Kapillaarikatkokerros
Tämä tarkoittaa pohjarakentamisessa sepeli- tai singelikerrosta, joka katkaisee maan kosteuden nousun rakenteisiin.

9. Kuivakuorikerros
Kuivakuorikerroksessa on kyse pohjaveden yläpuolella olevan pehmeän, savisen maalajin kantavasta pintakerroksesta.

10. Maan häiriintyminen
Maarakentamisen käsite kuvaa maan kantavuuden voimakasta heikkenemistä savimailla, jos kuivakuorikerros rikotaan tai siinä liikennöidään raskaalla kalustolla. Häiriintymisen seurauksena pehmeä maa-aines saattaa pursuta ylöspäin. Häiriintynyt savimaa vaatii usein erikoiskäsittelyä, kuten massanvaihdon kantavampiin materiaaleihin tai paksun suodatin- ja kantavan kerroksen häiriintyneen maan päälle.

11. Maaperätutkimus
Tärkeää ja kannattavaa tehdä aina omalle tontille, jolle aikoo rakentaa. Maaperätutkimuksella selvitetään maaperän kantavuus ja muut ominaisuudet. Tutkimuksen avulla voidaan optimoida rakenteen mitoitus sekä perustus- ja maarakennustöiden kustannukset.

Viemärit ovat jos tässä havainnekuvassa piilossa omakotitalon alla.
Viemärit ja sadevesijärjestelmä: niiden suunnitellun mukainen toimivuus on kiinni myös siitä, että tontille on valittu korkealaatuiset ja tontille soveltuvat kivi- ja maa-ainekset. Lisäksi tarvitaan muun muassa ammattitaidolla toteutetut putkitukset ja salaojat sekä tietysti pihatiet. Lisää rakentajalle hyödyllistä asiaa löydät tietysti rakentajan maarakennusoppaasta. 

Lähes 60 vuotta kokemusta

Yrityksellämme on historiaa jo melkein 60 vuotta, joten yksittäisiä urakkakohteita kertyy pitkä lista – puhumattakaan mielenkiintoisista omakotitalon tai vapaa-ajan rakentamiseen liittyvistä yksityisistä tonteista eri puolilla Suomea. Olemme kuljettaneet ja toimittaneet kivi- ja maa-aineksia lukemattomiin kohteisiin. Siinä samalla olemme saaneet olla osaltamme matkassa tekemässä tuhansien rakentajien unelmista totta.

Koska vierailet parasta aikaa verkkosivuillamme, kannattaa vilkaista samalla kerralla myös referenssejämme. Löydät ne täältä. Tarvittaessa voit kysyä tarkemmin asiantuntevalta tiimiltämme osaamisestamme ja siitä, kuinka voisimme auttaa sinua.

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä