Autotallin perustukset

Rakennustontille toteutetaan rakentamisen yhteydessä useassa tapauksessa myös asumismukavuutta tuovia lisärakennuksia. Yksi tyypillinen rakentajan tontille nouseva tällainen rakennus on autotalli. Rakentajan näkökulmasta autotallin perustukset, kuten muidenkin tontille tulevien rakennusten, on luonteva tehdä talon perustusten yhteydessä.

Autotallin koko vaihtelee asukkaan tarpeen mukaan vaikkapa yhden tai kahden autopaikan autotallista. Lisäksi rakennukselle voi olla muutakin käyttöä kuin tarjota suojaa kotitalouden kulkuneuvoille. Asujilla voi olla tarvetta esimerkiksi harrastetilalle, varastotilalle tai miksei vaikka etätyösopeksi, joihin autotalli rakennuksena tarjoaa yhden lisätilavaihtoehdon.

Olipa autotallin koko ja käyttötarve mikä tahansa, autotallin perustusten tekemisessä on kaksi päävaihetta – aivan samoin kuin omakotitalonkin. Nämä päävaiheet pitävät sisällään maansiirtotyöt sekä varsinaisten perustusten tekemisen eristyksineen ja salaojineen. Ihan ensi alkuun (autotallin perustukset) on huolehdittava perusasioista. Maapohjan kantavuus ja kosteustekninen toiminta varmistetaan aina suunnittelijan tekemän perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuspaikan oikeanlaisilla täytemaakerroksilla, kunnollisella salaojituksella ja routasuojauksella.

Autotallin perustukset on luonteva toteuttaa omakotitalon rakentamisen yhteydessä. Kuorma-auto ja kaivinkone omakotitalotyömaalla.
Autotallin perustukset on luontevaa teetättää omakotitalon rakentamisen yhteydessä.

Massanvaihto: autotallin perustukset

Tavallisessa autotallin perustamistapauksessa pintamaa poistetaan rakennuksen alalta ja autotallin perustukset valetaan salaojasepelin varaan. Jos perusmaa on huonosti kantavaa, kantavuuden varmistamiseksi tehdään massanvaihto. Vaikeissa tapauksissa autotalli voidaan perustaa paaluille.

Itse asiassa massanvaihto on hyvä ulottaa tonttiliittymän ja pysäköintipaikan alueille. Sen lisäksi, että tällöin varmistetaan materiaalitoimitusten perille pääseminen piha-alueelle, saadaan lisäksi käytännöllinen varastoalue rakennusmateriaaleille. Lisäksi huolellisesti perustettu tie- ja piha-alue palvelee käyttäjiään talon ja autotallin valmistuttuakin.

Massanvaihto tehdään yleisimmin routimattomasta ja hyvin tiivistyvästä hiekasta. Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan: mitä paksumpi kerros, sitä suurempi on kiviaineksen maksimiraekoko. Maksimikerrospaksuus voi olla enintään kolminkertainen kiviaineksen raekokoon verrattuna.

Tyypillisesti autotallin pohjarakenne toteutetaan eri rakennekerroksina. Rakennekerroksia ovat esimerkiksi suodatin-, jakava- ja kantavakerros, joiden päälle tulee pintarakenteen mukainen kerros, kuten asennushiekka laatoitusta varten.

Autotallin perustukset ja salaojitus

Autotallin perustukset, niiden on pysyttävä kuivina erilaisissa tilanteissa. Salaojien rakentaminen onkin tärkeä työvaihe autotallin perustusten rakentamisessa. Ympäristöministeriön kosteuteen liittyvät määräykset ja ohjeet korostavat rakennuspohjan kuivatuksen tärkeyttä. 

Suunnitelmat perustusten salaojituksesta salaojakaivoineen tehdään perustussuunnitelmien yhteydessä. Sade- ja sulamisvedet (käytetään myös nimitystä hulevedet) johdetaan autotallista poispäin maanpinnan kallistuksilla.

Salaojaputken korkein kohta saa olla enintään viereisen seinäanturan alapinnan tasolla, mieluiten kuitenkin sen alapuolella. Salaojakerroksen minimipaksuus putken alla ja sivuilla on 100 millimetriä ja päällä 200 millimetriä. Perusmuuria, sokkelipalkkia tai kellarin seinää vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen on oltava leveydeltään vähintään 200 millimetriä.

Autotallin perustukset: havainnekuva omakotitalon rakennuspaikan perustamisesta.
Autotallin perustukset: havainnekuva omakotitalon rakennuspaikan perustamisesta.

Asiaa kivi- ja maa-aineksista

Salaojituskerrosmateriaalina käytetään esimerkiksi salaojasoraa, sepeliä tai pestyä singeliä. Salaojiin käytettävän kiviaineksen tulee olla rakeisuudeltaan sellaista, että se läpäisee veden ilman ongelmia, mutta kuitenkin suodattaa vedestä putkea tukkivat epäpuhtaudet itseensä. Hyvälaatuinen normien mukainen salaojasora tai muu tarkoituksenmukainen kiviaineksen käyttäminen varmistaa autotallin salaojituksen moitteettoman toiminnan.

Valinta eri kivi- ja maa-ainesten välillä tapahtuu autotallin rakennuspaikan kosteustaipumusten perusteella. Esimerkiksi helpoille ja hyvin vettäläpäiseville rakennuspaikoille salaojasora on oivallinen valinta. Sepeliä käytetään, jos rakennuspaikka sijaitsee alavalla maalla, eikä maaperä suodata hyvin vettä. Sepeliä käytettäessä täytyy muistaa erottaa salaojarakenne suodatinkankaalla muista maa-aineksista. Lisäksi kapillaarikatkosepeliä (käytetään yleensä sokkelin sisäpuolisessa täytössä) voidaan käyttää salaojasepelinä. Näin vähennetään rakennuspaikalle tarvittavien erilaisten kiviainestuotteiden lukumäärää.

Maanvaraisten laattaperustusten alle tuleva kiviaines tulee myös valita kohteen mukaan. Helpommissa kohteissa on mahdollista käyttää esimerkiksi kapillaarikatkosepeliä. Vaativimpiin kohteisiin taas suositellaan käytettäväksi vesiseulottua tuotetta, jossa tuotteen hienoaineksen määrä on rajoitettu, ja siten kapillaarinen vedennousu estyy erittäin tehokkaasti. Kapillaarikatkosepelin tai muun kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen kerrospaksuuden tulee olla yleensä kaksinkertainen tuotteen mitattuun kapillaariseen nousukorkeuteen.

Rossipohjaa pidetään yleisesti turvallisena perustusvaihtoehtona maaperäkosteuden kannalta ajateltuna, mutta sekään ei ole aivan ongelmaton. Rossipohjassakin voi esiintyä kosteusongelmaa, joka perustuu diffuusioon – eli kosteuden siirtymiseen rakenteisiin vesihöyrynä. Näin voi tapahtua, jos täyttömateriaalina käytetty kiviaines kuljettaa kosteutta alhaalta ylöspäin. Tämä aiheuttaa ilmatilan suhteellisen kosteuspitoisuuden kasvamisen, joka taas voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rossipohjan alapintaan. Mikäli rakennuspaikka ei ole hyvin vettä läpäisevää, on suositeltavaa käyttää kapillaarikatkosepeliä myös rossipohjan alapuoliseen täyttöön.

Kuinka valitset oikeat kivi- ja maa-ainekset? Tutustu eri kivi- ja maa-aineslajikkeisiin tarkemmin. Tarjolla on paljon vaihtoehtoja, riippuen tietenkin siitäkin, mitä on suunnitelmissa rakentaa. Autotallin perustukset: kysy rohkeasti asiantuntija-apua kuljetuspolarilaisilta. Autamme mielellämme kaikissa kivi- ja maa-aineksiin sekä palveluihimme liittyvissä kysymyksissä.

Tutustu kivi- ja maa-aineksiin tarkemmin

Kesäinen ilmakuva maanottopaikasta. Keskellä kuvaa kuorma-auto ja sen vieressä kivi- ja maa-aineskasoja.
Suosittelemme rakentajia ottamaan mukaan heti rakentamisen suunnitteluvaiheessa sellaisen ammattilaisen, joka tuntee hyvin paikalliset tonttiolosuhteet. Käytännönläheinen vinkki: pyydä ammattilaiselta arvio kustannuksista jo hyvissä ajoin ennen tonttisi hankkimista. Tällöin vältytään odottamattomilta yllätyksiltä perustamiskustannuksissa.

Rakentajana valitset palvelumme laajuuden

Toteutamme palvelut sovitusti joko kokonaisurakalla tai yksikköhinnoin. Rakentajana määrittelet itse sen laajuuden, millä tavalla olemme halutessasi mukana projektissasi. Meiltä saat palvelua suuremman kokonaisuuden tai sen pienemmänkin mökkiprojektin maarakentamiseen liittyvissä yksittäisissä töissä tai kokonaisurakoinnissa. Olemme siis paljon muutakin kuin pelkkä kivi- ja maa-ainesten toimittaja. Meiltä saat maarakentamisen kaikki palvelut pohjarakentamisesta maa-ainesmyyntiin.

”Vahvan, oikein suunnitellun ja rakennetun perustuksen päälle on turvallista rakentaa elämäsi suurin sijoitus.” 

Kuljetuspolarilaisten motto
Kuljetuspolarilaiset tekevät tilauksesta sokkelivalmiin pohjan unelmiesi talolle ja muille tontin rakennuksille.

Kuljetuspolarilaiset tekevät sovittaessa tontillesi valmiiksi asennettuna putkitukset, viemärit, sadevesijärjestelmät, tiivistykset, salaojat, konetyöt ja sisätäytöt. Toisin sanoen tilauksesta sokkelivalmiin pohjan unelmiesi talolle tai vapaa-ajan asunnolle! Voit myös tilata meiltä pelkästään konetyöt ja materiaalit tai kevyimmillään ainoastaan laadukkaat materiaalit – esimerkiksi kiviainekset/maa-ainekset vaikkapa autotallin perustuksia varten.

Nämäkin aiheet saattavat kiinnostaa

Verkkosivuillamme on asiaa maarakennus/infra-alan palveluistamme, joiden uskomme olevan hyödyllisiä useimmille rakentajista. Tämän kappaleen alapuolelta löydät koonnin joistakin aihealueista. Kannattaa tutustua tarkemmin myös Tietopankki-sivuun.

Jos suunnittelet rakentamista, muistathan myös veloituksettoman rakentajan maarakennusoppaamme. Se on helppo ladata verkkosivuiltamme.

Vuosikymmenten kokemuksella

Yrityksellämme on historiaa jo melkein 60 vuotta. Niinpä yksittäisiä urakkakohteita kertyy pitkä lista – puhumattakaan mielenkiintoisista omakotitalon tai esimerkiksi vapaa-ajan rakentamiseen liittyvistä töistä yksityisillä tonteilla eri puolilla Suomea. Olemme kuljettaneet ja toimittaneet kivi- ja maa-aineksia lukemattomiin erilaisiin rakennustarpeisiin. Ja siinä samalla meillä on ollut ilo olla omalta osaltamme matkassa tekemässä tuhansien rakentajien haaveista totta. 

Kuljetuspolarilla on Rakentamisen Laatu RALA ry:n auditoima laatujärjestelmä, RALA ry on myöntänyt yhtiölle sekä RALA-sertifikaatin että RALA-pätevyystodistuksen. Kuljetuspolarin laadun varmistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen osallistuvat koko henkilöstö ja kuljetusyrittäjät. Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt Kuljetuspolarille Suomen Vahvimmat -erikoissertifikaatin. Luottoluokituksemme on AAA. Täällä voit tutustua yritykseemme tarkemmin.

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä