Viemäröinti on rakennusprojektin näkymätön kulmakivi

Viemäröinti on prosessi, joka käsittää erilaisia veden hallinnan ja poistamisen järjestelmiä ja rakenteita. Viemäröinnin avulla rakennuksesta poistetaan jätevesi sekä hulevesi, eli sade-, sulamis- ja perustusten kuivattamisvesi. 
 
Siihen nähden, että viemäröinti piilee suurelta osin näkymättömissä, sen merkitys rakennukselle ja sen ympäristölle on valtava. Oikein suunniteltu ja toteutettu viemäröintijärjestelmä takaa paitsi rakennuksen kestävyyden myös ympäristön säilymisen. Tässä artikkelissa käsittelemme viemäröinnin tärkeyttä sekä vinkkejä sen optimoimiseen rakennusprojektissa.

Viemäröinnin merkitys rakennukselle ja sen ympäristölle on valtava.
Viemäröinnin merkitys rakennukselle ja sen ympäristölle on valtava.

Mistä viemäröinti koostuu?

Viemäröinti koostuu seuraavista osa-alueita: 
 
Sadevesiviemäröinti tarkoittaa sadeveden keräämistä ja ohjaamista pois rakennuksen ympäristöstä. Se estää veden kertymisen rakennusten ympärille ja auttaa välttämään tulvia ja kosteusongelmia. 
 
Jätevesiviemäröinti on järjestelmä, joka kerää ja kuljettaa käytettyä vettä ja jätteitä pois rakennuksesta. Tämä voi sisältää vessanpöntöstä johdettavaa jätevettä sekä kodin viemäreistä tulevia vesivirtoja. Jätevesiviemäröinti liittyy myös jäteveden käsittelyyn ja puhdistamiseen ennen sen palauttamista ympäristöön. 
 
Salaojitus on tärkeä osa viemäröintiä erityisesti maarakennuksessa ja piharakenteissa. Salaojitusjärjestelmät estävät pohjaveden kertymistä ja maaperän kyllästymistä, mikä puolestaan voi aiheuttaa maan liikkumista ja muita ongelmia. 
 
Viemäriputket ja -rakenteet muodostavat fyysisen järjestelmän, jonka kautta vesi ja jäteaineet kulkevat pois rakennuksesta. Nämä putket on suunniteltu kestämään kosteutta ja kemiallisia vaikutuksia. 
 
Kaivot ja tarkastuskaivot ovat paikkoja, joissa viemärijärjestelmä voidaan tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa puhdistaa. Ne tarjoavat pääsyn viemäriputkistoon ja auttavat ylläpitämään järjestelmän toimivuutta. 
 
Suodatusjärjestelmät: Joissakin tapauksissa viemäröintijärjestelmät voivat sisältää suodatusjärjestelmiä, jotka auttavat puhdistamaan jätevettä ja estämään haitallisten aineiden pääsyn ympäristöön. 

Tutustu maasuodattamoihin

Salaojitus: tontilla ammattilainen lapioi mursketta talon perustusten tekemisen yhteydessä.
Salaojitus ehkäisee pohjaveden kertymisestä aiheutuvia maaperän ongelmia.

Miksi viemäröinti on tärkeää?

Vesi on eräs tyypillisimmistä rakennuksia vaurioittavista tekijöistä. Oikein toteutettu viemäröinti estää kosteuden pääsyn rakenteisiin ja vähentää kosteusvaurioiden riskiä.  

Hyvin suunniteltu viemäröintijärjestelmä myös vähentää ympäristöön päätyvän ylimääräisen veden määrää, mikä auttaa ehkäisemään ongelmia, kuten tulvia, maaperän eroosiota ja vesistöjen pilaantumista. Ympäristöön päätyvän veden oikeaoppisella ohjaamisella ja hallinnalla voidaan siis vaikuttaa positiivisesti sekä ympäristöjalanjälkeen että itse rakennuksen säilymiseen terveenä ja turvallisena.  

Vaurioiden ja muiden ongelmatilanteiden välttäminen luonnollisesti alentaa myös viemäröintiin liittyviä pitkän aikavälin kustannuksia. 

Viemäröinnin optimointi

Viemäröinnin optimoinnissa kaiken perusta on huolellinen suunnittelu. Siinä tulee huomioida ainakin alueen topografia, sademäärä sekä maaperän ominaisuudet. Huolellinen suunnitelma auttaa ehkäisemään mahdollisia ongelmia ja varmistamaan veden tehokkaan poiston. 

Hyvin suunnitellun ja toteutetun käyttö- ja jätevesiviemäröinnin merkityksen voi vielä tehdä tyhjäksi puutteellinen sadeveden hallinta. Sadevesiviemäröinnin tehtävä on ohjata ylimääräinen vesi pois rakennukselta ja muilta tärkeiltä alueilta, jotta sen aiheuttamilta ongelmilta vältytään. Sadevesijärjestelmän ei kuitenkaan ole automaattisesti tarkoitus kuivattaa aluetta maksimaalisesti, vaan osana viemäröinnin optimointia voidaan sadevesi hyödyntää talteenoton ja uudelleenohjauksen avulla vaikkapa pihan hoidossa.  

Optimaalisessa viemäröinnissä on merkitystä myös oikeiden materiaalien valinnalla. Putkien tulee kestää aikaa sekä sään ja muiden ympäristötekijöiden rasitusta. Laadukkaista ja kestävistä materiaaleista toteutettu viemäröinti vähentää tarvetta korjauksille ja ylläpidolle tulevaisuudessa, mikä voi säästää huomattavat määrät aikaa, vaivaa ja rahaa. 

Viemäröinnin toteutus ja maa-ainekset luotettavasti

Viemäröinti toteutetaan tyypillisesti varhaisessa vaiheessa uutta rakennusprojektia, mutta siihen liittyviä töitä tehdään myös olemassa oleviin kohteisiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi jälkikäteen asennettava salaojitus tai vaikkapa saneerausprojektiin kuuluva putkiston uusinta, jossa nykysäädösten mukaisesti jätevedelle ja hulevedelle asennetaan omat linjansa.   

Viemäröinti ja putkitukset vaativat ammattilaista, sillä niihin liittyvä maarakentaminen on toteutettava ehdottoman huolellisesti. Kosteuden sekä kotitaloudessa syntyvien jätevesien terveydelle aiheuttaman riskin vuoksi tulee veden ja jätteiden poistua rakennuksesta asianmukaisesti. Esimerkiksi viemäriputken toiminnan mahdollistava kaltevuuskulma sekä veden suodattuminen salaojaputkeen vaativat osaamista ja tarkoitukseen soveltuvat maa-ainekset. Tutustu tästä tyypillisimpiin Kuljetuspolarin toimittamiin viemäröinnin maa-aineksiin: 

Maa-ainesmyynnin ohella toteutamme vankalla kokemuksella kaiken muunkin viemäröinnissä tarvittavan. Tarjoamme valmiiksi asennetut putkitukset, viemärit, sadevesijärjestelmät, tiivistykset, salaojat, konetyöt ja sisätäytöt. Tarvittaessa toteutamme urakat aina pohjarakentamisesta alkaen. Toisin sanottuna luomme sokkelivalmiin pohjan unelmiesi talolle, vapaa-ajan asunnolle tai mökille! Toteutamme työt sovitusti joko kokonaisurakkana tai yksikköhinnoin. 

Rakentajana pääset luonnollisesti itse määrittelemään laajuuden, jolla olemme mukana projektissasi. Meiltä voit tilata esimerkiksi pelkät konetyöt ja materiaalit tai kevyimmillään ainoastaan laadukkaat kivi- ja maa-ainekset.  


Tutustu osaamiseemme lisäksi Vimeo-kanavallamme ja poimi talteen veloitukseton rakentajan oppaamme


Ota yhteyttä, niin autamme suunnittelemaan tarpeitasi vastaavan viemäröinnin ja valitsemaan tarpeeseen sopivat ainekset. 

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä