Hyvin tehty pohjarakentaminen takaa laadukkaan lopputuloksen

Haaveiletko omakotitalosta, kesämökistä tai vaikkapa pihasaunasta? Uuden rakentaminen on vaativa, mutta parhaimmillaan hyvin antoisa projekti, jossa on otettava huomioon monta eri seikkaa.  

Huolellinen pohjarakentaminen on perusta onnistuneelle rakentamiselle. Pohjatöihin kannattaa varata tarpeeksi aikaa ja tukeutua ammattilaisten apuun, sillä huolimaton pohjarakentaminen voi pahimmillaan johtaa siihen, että rakennus joudutaan myöhemmin purkamaan. Pohjatyöt eivät ole mikään pikkujuttu, sillä niihin voi upota jopa viidesosa koko rakennusprojektin kustannuksista. Siksi niiden huolellinen toteutus on tärkeää. 

Mitä pohjarakentaminen käytännössä tarkoittaa? 

Pohjarakentaminen tarkoittaa talon perustusten alle toteutettavia pohjatöitä. Ne ovat niin sanotusti näkymättömiä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat siihen, että talo pysyy vakaana. 

Tontin maaperä ja sijainti vaikuttavat hyvin olennaisesti pohjatöihin. Esimerkiksi kallioiselle maaperälle pystytettävä rakennus vaatii erilaisia toimenpiteitä kuin vaikkapa veden äärellä sijaitseva pehmeämpi maaperä. Pohjarakentamiseen voidaan luokitella seuraavat vaiheet: 

  • Raivaus- ja purkutyöt  

Ensin tontilta raivataan pois pintamaakerros, joka korvataan myöhemmin toisella, pohjaan paremmin sopivalla maa-aineksella. Lisäksi tontilta poistetaan puut ja pensaat sekä mahdollisesti puretaan vanhat rakennukset pois. Mikäli kyseessä on kalliotontti, on todennäköistä, että kallioon on tehtävä räjäytys- ja louhintatöitä tasaisemman pohjan aikaansaamiseksi.  

  • Maankaivuu 

Raivauksen jälkeen tontin maaperää kaivetaan ja kuljetetaan pois, jotta tilalle saadaan pohjarakentamisen kannalta parempaa maa-ainesta. Kaivuuvaiheessa tehdään myös routasuojaus, viemäriputket sekä salaojat. Salaojat tulevat talon ympärille anturan alapinnan tasalle, jolloin sadevesi ja valumisvedet eivät aiheuta rakennukselle kosteusvaurioita, vaan päätyvät salaojiin ja pitävät anturan ja kivijalan kuivina. Salaojituksissa käytetään useimmiten sepeliä 

  • Täyttö kivi- tai maa-aineksella 

Tontille kuljetetaan routimatonta maa-ainesta, jossa on hyvä kantavuus. Esimerkiksi kalliomursketta käytetään usein pohjarakentamisessa sen hyvän kantavuutensa vuoksi, kun taas sora ja hiekka sopivat hyvin tiivistämiseen ja eristämiseen. Mikäli pohjamaan kantavuus on huono, tarvitaan myös paalutusta, joka tehdään tontin täyttövaiheessa. 

  • Perustustyöt 

Kun tontille on tuotu ja levitetty tarvittava määrä oikeanlaista maa-ainesta, voidaan aloittaa anturan ja kivijalan rakentaminen. Anturan rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös aina roudanesto. 

Oikea maa-aines on tärkeää pohjarakentamisessa

Ennen kuin itse pohjarakentaminen voidaan aloittaa, on aina testattava maaperän kantavuus. Tämä on erittäin oleellista turvallisen rakentamisen kannalta, jotta rakennus ei ala myöhemmin esimerkiksi vajoamaan. Pohjatutkimukseen kuuluu maakerrosten ja niiden laadun selvittäminen, pohjakerroksen tai kalliopinnan tutkiminen sekä pohjavesipinnan tason tarkistaminen. 

Kun nämä tiedot ovat selvillä, voidaan alkaa laskemaan kantavuus-, painuma- sekä maanpainelaskuja. Se, millaista maa-ainesta rakennuksen alle tarvitaan, määräytyy hyvin pitkälti sen mukaan, millainen maaperä tontilla jo ennestään on.

Tutustu tarkemmin toimittamiimme maa-aineksiin.

Kuljetukset pohjarakentamisen tukena

Koska pohjarakentaminen on tarkkaa työtä ja vaikuttaa olennaisesti koko rakennusprojektin onnistumiseen, kannattaa siinä käyttää aina apuna ammattilaista. Kuljetuspolarilta saat luotettavaa ja asiantuntevaa apua kaikissa pohjarakentamiseen liittyvissä kysymyksissäsi, minkä lisäksi toimitamme kaikki tarvitsemasi maa-ainekset joustavasti rakennustyömaalle. Teemme kuljetuksia Ouluun sekä Oulun ympäryskuntien, Kainuun ja Oulun eteläisten jokilaaksojen alueille.  

Ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, niin suunnitellaan yhdessä elämäsi rakennusprojekti – luotettavasti, turvallisesti ja ammattimaisesti.  

Lähetä Kuljetuspolarin ammattilaiselle viesti

Ota yhteyttä