Yhtiökokous 11.6.2021

KUTSU KULJETUSPOLAR OY:n VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kuljetuspolar Oy:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 11.6.2021 kello 18 alkaen Break Sokos Hotel Edenissä (Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00 ja yhtiökokous klo 18.00.

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa:

  1. hallituksen ehdotukset liitteineen;
  2. tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus.

Tämä kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan neljää (4) viikkoa ja viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta jokaiselle osakkeenomistajalle osakeluetteloon merkityillä osoitteilla kirjatuilla kirjeillä tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä.

Hallitus, Kuljetuspolar Oy

Takaisin pääsivulle