Osakasinfot 10.–20.2.

Osakasinfot pidettiin kahdeksalla eri paikkakunnalla, ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä lähes 300 yhtiöiden osakkeenomistajaa.

Infoissa oli läsnä kaikkien kolmen sulautumiseen osallistuvan yhtiön edustajia (hallituksen puheenjohtaja ja/tai toimitusjohtaja).

Infoissa käytiin aktiivista keskustelua, ja niiden jälkeenkin on tullut paljon kysymyksiä. Olemme tähän listanneet niitä kysymyksiä, joita on esitetty useasti ja näin pyrimme turvaamaan sen, että osakkaat saavat tietoa päätöksenteon taustalle.

Minkälainen liikennöitsijäsopimus uudelle yhtiölle tulee? Tulevan yhtiön liikennöitsijäsopimuksesta päättää sen hallitus, mutta kaikilla sulautuvilla yhtiöillä sopimus on samankaltainen ja näin on helppo olettaa, ettei kenenkään sopimus muutu oleellisesti nykyisestä.

Mikä tulee olemaan markkinointimaksu / ajovälityspalkkio? Nykyisin sulautuvien yhtiöiden markkinointimaksu muodostuu jokaisella hieman eri tavoin, mutta lopullinen taso kaikilla on samaa luokkaa. Jälleen on helppo kuvitella, ettei tasoon tule muutosta.

Kuinka lasketaan osakkeen arvo?

Yksinkertainen laskentakaava =               

taseen mukainen yrityksen oma pääoma jaettuna

yrityksen ulkona olevien osakkeiden määrällä.

Tämä on yksi tapa laskea arvo, joka perustuu ainoastaan tasearvoihin. On hyvä kuitenkin muistaa, että arvo on hinta, jonka myyjä ja ostaja keskenään sopivat.

Paljonko tulee olemaan uuden yhtiön osakkeen hinta? Osakkeen hinta määräytyy myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukaan. Näin osakkeen arvoa, kauppahintaa tai muuta on hankala / mahdoton arvioida. Oletamme kuitenkin, että osakkeiden jälkimarkkina parantuisi, joka vaikuttaisi korottavasti osakkeen arvoon tulevaisuudessa.

Jakaako uusi yhtiö osinkoa? Mahdollisesta osingosta päättää aina yhtiökokous. Mitään estettä osingon maksamiselle ei ole yhtiöjärjestykseen tulossa.

Tuleeko uuden yhtiön hallitukseen hallitusammattilaisia? Hallituksen kokoonpanosta päättävät alkuun sulautuvien yhtiöiden yhtiökokoukset. Mitään estettä hallitusammattilaisen valinnalle ei ole, mutta ei ole myöskään vaadetta.

Perustettavan yhtiön nimi? Uuden yhtiön nimi on herättänyt paljon kysymyksiä ja kommentteja. Erityisesti on kaivattu sitä, että yhtiön nimi olisi selkeästi kotimainen ja helposti lausuttava. Infoissa on osallistujille kerrottu, että nimeä voi edelleen ehdottaa ja kaikki ehdotukset käsitellään huolella. Ehdotuksia on tullutkin kaksi kappaletta, mutta nämä ehdotukset olivat sellaisia, että nimet ovat jo muualla käytössä.

Mitä vaihtosuhde tarkoittaa? Vaihtosuhde tarkoittaa sitä, kuinka monta osaketta sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajat saavat yhdellä nykyisellä osakkeellaan uudesta yhtiöstä. Tarkka esitys vaihtosuhteesta tulee yhtiökokouskutsun mukana kaikille osakkeenomistajille.

Takaisin pääsivulle