Yhtiökokous

Kutsu Kuljetuspolar Oy:n yhtiökokoukseen
Esityslista ja päätösehdotukset
Valtakirja Kuljetuspolar Oy:n yhtiökokoukseen
Sulautumissuunnitelma

Vastaanottavan Yhtiön omistajat

Kuljetuspolar Oy tilintarkastajan lausunto sulautumisuunnitelmasta
Keski-Suomen Kuljetus Oy – Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta
Savon Kuljetus Oy – Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta

Vuosikertomukset / Tilinpäätökset

Kuljetuspolar Oy – Vuosikertomus 2019
Kuljetuspolar Oy – Vuosikertomus 2018
Kuljetuspolar Oy – Vuosikertomus 2017

Keski-Suomen Kuljetus Oy – Tilinpäätös 2019
Keski-Suomen Kuljetus Oy – Tilinpäätös 2018
Keski-Suomen Kuljetus Oy – Tilinpäätös 2017

Savon Kuljetus Oy – Tilinpäätös 2019
Savon Kuljetus Oy – Tilinpäätös 2018
Savon Kuljetus Oy – Tilinpäätös 2017