Talon pohjatyöt, meiltä osaaminen

Talon pohjatyöt. Onko aihe sinullekin rakentajana ajankohtainen? Monen haaveena on viihtyisä omakotitalo, mukava vapaa-ajan asunto tai vaikka vesistön rannalla olevan mökin yhteyteen pieni lisärakennusprojekti – eli vaikka oma rantasauna. Rakennusprojekti on tekijänsä näköinen, joten mieltymykset, tyylit ja tarpeet vaihtelevat. Olosuhteista puhumattakaan.

Ennen ensimmäistäkään konkreettista rakentamisen toimenpidettä työt aloitetaan tontin
pohjatöistä – käytännössä tontilla suoritetaan tarvittavia raivaus- ja kaivuutöitä, jonka
jälkeen tontille toimitetaan asiakkaan tarvitsemat kivi- ja maa-ainekset, ja siirrytään talon
perustusten tekemiseen.

Talon pohjatöissä oleellista on huolellisuus ja ammattitaito, joten talon pohjatyöt on hyvä
jättää ammattilaisen tehtäväksi. Oikeaoppisesti suunnitellun ja rakennetun perustuksen
päälle on turvallista rakentaa elämän suurin sijoitus tai vähän pienempikin.

Käytä suunnitteluun ammattilaista, joka tuntee paikalliset tonttiolosuhteet. Suunnittelijalta
voi pyytää arvion kustannuksista jo ennen tontin hankintaa, mikäli haluaa välttyä suurilta
yllätyksiltä perustamiskustannuksissa.

Maapohjan kantavuus ja kosteustekninen toiminta varmistetaan suunnittelijan tekemän
perustamistapalausunnon mukaisesti rakennuspaikan oikein valituilla täytemaakerroksilla,
huolellisella salaojituksella ja routasuojauksella. Rakentamisessa tarvittavan kivi- ja maa-
aineksen määrä ja laatu määräytyvät pitkälti juuri tontin maaperän mukaan.

Talon pohjatyöt – hyödyllisiä käsitteitä maarakentamiseen

Tässä alla voit kerrata hyödyllistä asiaa talon pohjatöihin ja maarakentamiseen liittyen,
tutustu maarakentamisen termistöön. Tai lue ihan vaan kertaukseksi.

Rakennekerroksia
Näitä ovat pohjamaa, suodatinkerros, jakava kerros, kantava kerros, tasauskerros ja
kulutuskerros.

Suodatinkerros
Sen tarkoituksena on estää alus- ja päällysrakenteiden sekoittumista. Suodatinkerroksena
voidaan käyttää esimerkiksi hiekkaa tai terästeollisuuden sivutuotteena syntyvää masuunikuonaa. Joskus suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla tai käytetään
molempia.

Jakava kerros
Jakaa kuormitusta alempiin kerroksiin. Jakavassa kerroksessa käytetään yleensä kalliosta
tai sorasta murskattua kiviainesta, joiden raekoko on käyttökohteesta riippuen 0–56 mm tai 0–90 mm. Joskus jakava kerros tehdään myös louheesta.

Kantava kerros
Tarkoitus on lisätä ja varmistaa rakennettavan alueen kantavuus. Kantavassa kerroksessa
käytetään kallio- ja soramursketta raekooltaan 0–32 mm tai 0–56 mm.

Tasauskerros
Tämän idea on tasata kantava kerros päällystettä varten. Tasauskerros voi toimia myös
väliaikaisesti tai pysyvästi tien kulutuskerroksena.

Kulutuskerros
On tien ylin kerros. Siinä käytetään useimmin pintamateriaalina sora- tai kalliomursketta tai asfalttia.

Kapillaarisuus
Merkitsee ominaisuutta, joka tarkoittaa veden nousukykyä materiaalissa. Kapillaarisuus
vaihtelee paljonkin eri kiviainesten välillä.

Kapillaarikatkokerros
Tämä tarkoittaa pohjarakentamisessa sepeli- tai singelikerrosta, joka katkaisee maan
kosteuden nousun rakenteisiin.

Kuivakuorikerros
Kuivakuorikerroksessa on kyse pohjaveden yläpuolella olevan pehmeän, savisen maalajin
kantavasta pintakerroksesta.

Maan häiriintyminen
Maarakentamisen käsite kuvaa maan kantavuuden voimakasta heikkenemistä savimailla,
jos kuivakuorikerros rikotaan tai siinä liikennöidään raskaalla kalustolla. Häiriintymisen
seurauksena pehmeä maa-aines saattaa pursuta ylöspäin. Häiriintynyt savimaa vaatii
usein erikoiskäsittelyä, kuten massanvaihdon kantavampiin materiaaleihin tai paksun
suodatin- ja kantavan kerroksen häiriintyneen maan päälle.

Maaperätutkimus
Tärkeää tehdä omalle tontille, jolle aikoo rakentaa. Maaperätutkimuksella selvitetään
maaperän kantavuus ja muut ominaisuudet. Tutkimuksen avulla voidaan optimoida
rakenteen mitoitus sekä perustus- ja maarakennustöiden kustannukset.

Talon pohjatyöt, kivi- ja maa-ainekset

Kivi- ja maa-aineksista muun muassa louhetta käytetään muun muassa erityyppisten
rakennusten pohjatöihin. Tältä sivulta hieman alempaa löydät linkit yksittäisille kivi- ja maa-aineksia käsitteleville aihesivuille. Tutustu niihin tarkemmin rakennustarpeidesi
mukaan tai ihan yleisen kiinnostuksesi vuoksi.

Jos tarvitset lisätietoja rakentamisprojektiisi soveltuvista kivi- ja maa-aineksista, voit kysyä Kuljetuspolarin ammattilaisilta. Kannattaa kääntyä puoleemme, jos et ole aivan varma, soveltuuko jokin kivi- ja maa-aines tontillesi ja rakentamiseesi – me autamme sinua.

Kivi- ja maa-aineksia

Talon pohjatyöt: mitä olet rakentamassa? Kysy meiltä palveluistamme

Ota yhteyttä

Talon pohjatyöt: käytössäsi rakentajan maarakennusopas

Jos et ole vielä huomannut, käytössäsi on veloitukseton rakentajan
maarakennusoppaamme. Lataa se käyttöösi verkkosivuillamme. Olemme suunnitelleet
käyttöösi hyödyllisen rakentajan maarakennusoppaan, joka vastaa yleisimpiin asioihin.

Täytä oheinen lomake huolellisesti ja lataa opas veloituksetta. Toimitamme latauslinkin
antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hyödynnä myös ammattilaistemme asiantuntemusta
talon pohjatöihin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli, et löydä pohtimaasi asiaa rakentajan
maarakennusoppaastamme, ota meihin yhteyttä.

Talon pohjatyöt ja paljon muuta

 • Kivi- ja maa-ainekset
 • Logistiikan hallinta
 • Pohjanvahvistus
 • Massanvaihtotyöt
 • Erilaiset pengerrykset
 • Viherrakentaminen
 • Tukimuurit
 • Maapadot
 • Pohjaveden suojausrakenteet
 • Patoseinät / tukiseinät
 • Vedenalaiset rakenteet
 • Pilaantuneen maan puhdistustyöt

Kuljetuspolar – hinnoittelu

Kuljetuspolarilla kivi- ja maa-ainekset hinnoitellaan tonnihinnalla, eli kokonaishinta materiaalitoimitukselle muodostuu kauttamme tilatuissa kivi- ja maa-ainestoimituksissa siten tilatusta määrästä sekä rahtimaksusta. Toimitamme kivi- ja maa-aineksia luotettavasti Ouluun ympäryskuntineen, Oulun eteläisten jokilaaksojen ja Kainuun alueille. Kuljetuspolarin toimitukset ovat joustavia, sillä nopeimmillaan ne ovat perillä jopa saman päivän aikana tilauksesta.

Millaiseen käyttötarkoitukseen tarvitset kivi- tai maa-ainesta? Me opastamme sinua valinnassa. Ammattilaisemme ovat sitä varten, että autamme sinua osaltamme rakennusprojektisi onnistumisessa, arvioimme esimerkiksi yhdessä kanssasi sopivia kivi- ja maa-ainesmääriä omalle tontillesi. Ota yhteytä ammattilaisiimme kaikissa maarakentamiseen liittyvissä asioissa, palvelemme sinua mielellämme. Yhteyden saat helposti sähköpostitse tai soittamalla meille.

Ota yhteyttä ammattilaisiimme